Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Bio Chrom

Bio Chrom

Spoločnosť VWR ponúka sortiment produktov pre purifikáciu proteínov založenú na rôznych osvedčených technológiách, ako napr. IEX, ultrafiltrácia, dialýza a afinitná purifikácia.

Afinitnú technológiu možno použiť na izolovanie špecifických molekúl zo zmesi (napr. purifikácia His·Bind®), zachytenie požadovanej molekuly pre interakčné štúdie (napr. imobilizácia na živici GST·Bind™) alebo odstránenie zložky z reakcie (napr. odstránenie proteázy pomocou súprav Cleavage Capture Kit). Pri rekombinantných proteínoch umožňuje pridanie fúznych značiek pomocou vhodných expresných vektorov afinitnú purifikáciu mnohými stratégiami.

Náš výber matíc imobilizovanej kovovej afinitnej chromatografie (IMAC) pre purifikáciu fúznych proteínov His·Tag® je najširší na trhu. To zahŕňa živicu His·Bind na agarózovom základe, živicu Ni-NTA His·Bind s pripravenými, neuvoľňujúcimi sa iónmi; agarózové guličky His·Mag™ na magnetickom základe; rýchle kolóny a patróny His·Bind na celulózovom základe s pripravenými iónmi; a metakrylátovú živicu His·Bind Fractogel®, ktorá umožňuje vyšší tlak a kapacitu. Iné afinitné živice na agarózovom základe umožňujú purifikáciu fúznych proteínov GST·Tag™, S·Tag™ a T7·Tag®.

OTVORIŤ PURIFIKÁCIA PROTEÍNOV NA MIKROSTRÁNKE BIOLÓGIA