Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Softvér pre chromatografiu

Softvér pre chromatografiu Dnes takmer všetci používatelia systémov HPLC a GC investujú do dátových systémov kvôli ovládaniu svojich nástrojov. Mnoho laboratórií používa mix nástrojov, ktorý v ideálnom prípade požaduje softvérovú platformu poskytujúcu rozsiahlu kontrolu a spravovanie údajov v mnohých nástrojových systémoch od rôznych dodávateľov. Pre tento účel spoločnosť VWR ponúka súpravu profesionálnych chromatografických dátových systémov (CDS) na inštalácie pracovných staníc a klientov/serverov v regulovanom a neregulovanom laboratóriu.
Zaujímavá sada nástrojov špeciálneho softvéru VWR taktiež umožňuje automatický vývoj metódy HPLC, testovanie robustnosti HPLC a poloautomatickú validáciu metódy pre všetky analytické metódy.