Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Zhoda a metrológia

Kalibrácia, validácia a spôsobilosť (IQ/OQ/PQ)

Zhoda a metrológia

V laboratórnom prostredí sme často viazaní špecifickými predpismi a dodržiavaním generálnych plánov validácie (VMP). Spoločnosť VWR poskytuje komplexný sortiment vyhovenia, validačných a kalibračných služieb ako samostatnú službu alebo ako súčasť programu preventívnej údržby.

Služba vyhovenia a metrológie je špecializovaný „multi-vendor” program služieb, v ktorom poskytujeme IQ/OQ a PQ validácie a kalibrácie pre všetky druhy laboratórnych zariadení a prístrojov. Kvalifikovaní inžinieri majú špecializáciu a vzdelanie, aby zabezpečili najlepšie výsledky a najlepšiu neistotu merania. Všetky merania sú zdokumentované v certifikátoch alebo správach, ktoré spĺňajú všetky požiadavky noriem ISO9000/9001, FDA GMP/GLP.

Naši inžinieri vám môžu pomôcť pri:

  • príprave IQ/OQ protokolov
  • realizácii IQ/OQ a PQ validácií
  • validáciách laboratórnych zariadení a aplikácií
  • kalibráciách zariadení a laboratórnych prístrojov