Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Meranie spotreby BSK a respirácia

Meranie spotreby BSK a respirácia

Stanovenie biologickej spotreby kyslíka (BSK) patrí k dôležitým meraniam kvality v oblasti riadenia vodných zdrojov. Spoločnosť VWR ponúka produkty pre rôzne dostupné metódy.