Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Výroba

Nové balenie J.T.Baker® na priame dávkovanie

ZABRÁŇTE ZHLUKOVANIU

Udržujte soli, pufre a produkty bunkových kultúr voľne tečúce

Služby výroby na mieru od spoločnosti VWR

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Spoločnosť VWR sa stará o zabezpečenie zdrojov, výrobu, testovanie a dokumentáciu vašich chemikálií

Na vysoko náročné aplikácie prípravy liekov

OBJAVTE POLYSORBÁTY J.T.BAKER®

Polysorbáty Super Refined® na elimináciu nečistôt

Sacharidy a uhľovodíky kompendiálne aj v súlade s viacerými liekopismi

Inovácie

Základné uhľovodíky na biospracovanie

Spoločnosť VWR vytvára NOVÉ uhľovodíky v súlade s viacerými liekopismi

NOVINKA – Spoločnosť VWR rozširuje svoj sortiment cukrov v súlade s Ph. Eur. a USP

Nové cukry, ako napríklad bezvodá glukóza Ph. Eur. a USP (28450*), hydratovaná glukóza Ph. Eur. (24369*) alebo fruktóza Ph. Eur. (24282*)

Ochranné chemické odevy: faktory, ktoré by ste mali zvážiť pre správny výber!