Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Nové rozpúšťadlá VWR® HiPerSolv LC-MS a Ultra LC-MS navrhnuté exkluzívne na UHPLC-MS

-40 %
Nové rozpúšťadlá VWR® HiPerSolv LC-MS a Ultra LC-MS navrhnuté exkluzívne na UHPLC-MS
PLATÍ DO: 31/05/2018
Chromatografická kuchyňa v kaviarni VWR

LC-MS sa rýchlo stal hlavným analytickým nástrojom kvôli svojej presnosti a efektivite.

  • Vysoká čistota s vysokými UV transmitanciami
  • Nízky obsah vody a úroveň rezíduí po odparení
  • Vysoká čistota pre extrémne nízke detekčné limity v ktoromkoľvek detekčnom režime spolu s UHPLC
  • Nízky obsah alkalických kovov, max. 100 ppb, a obsah mnohých kovov nižší ako 20 ppb pri stupňoch Ultra LC-MS
  • Nízky obsah anorganických a kovových iónov pre spektrá s vysokou citlivosťou
  • Nízka gradientová základná úroveň
 
  Popis Balenie (l) Kat. č. Akciová cena Množstvo
  2-propanol 1 84881.290E  
  2-propanol 2,5 84881.320E  
  Acetonitril 1 83640.290E  
  Acetonitril 2,5 83640.320E  
  Acetonitril ULTRA 1 83642.290E  
  Acetonitril ULTRA 2,5 83642.320E  
  Etylacetát 2,5 85481.320E  
  Metanol 1 83638.290E  
  Metanol 2,5 83638.320E  
  Metanol ULTRA 1 85800.290E  
  Metanol ULTRA 2,5 85800.320E  
  Tetrahydrofurán 1 84882.290E  
  Tetrahydrofurán 2,5 84882.320E  
  Voda 1 83645.290E  
  Voda 2,5 83645.320E  

 

Rozpúšťadlá VWR® HiPerSolv CHROMANORM® na HPLC

-40 %

Chromatografická kuchyňa v kaviarni VWR

PLATÍ DO 31/05/2018

Rozpúšťadlá VWR® PESTINORM® SUPRA TRACE na analýzu pesticídov a organických stopových látok

-40 %

Chromatografická kuchyňa v kaviarni VWR

PLATÍ DO 31/05/2018

Rozpúšťadlá VWR® PESTINORM® na techniku headspace na analýzu organických prchavých nečistôt

-40 %

Chromatografická kuchyňa v kaviarni VWR

PLATÍ DO 31/05/2018

Zmesi VWR® HiPerSolv® CHROMANORM® LC-MS

-40 %

Chromatografická kuchyňa v kaviarni VWR

PLATÍ DO 31/05/2018

Aditíva VWR® HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS

-40 %

Chromatografická kuchyňa v kaviarni VWR

PLATÍ DO 31/05/2018

Sekundárne referenčné štandardy na plynovú chromatografiu

-40 %

Chromatografická kuchyňa v kaviarni VWR

PLATÍ DO 31/05/2018

Rozpúšťadlá VWR® HiPerSolv CHROMANORM® na HPLC v hliníkových baleniach

-40 %

Chromatografická kuchyňa v kaviarni VWR

PLATÍ DO 31/05/2018