Tlačiť

Hľadali ste: Analar NORMAPUR

1  results were found

Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu

Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu Pri práci s akýmikoľvek chemikáliami, predovšetkým s tými nebezpečnými, je veľmi dôležitá bezpečnosť. Primerané osobné ochranné vybavenie je samozrejme povinné, existujú však aj iné možnosti, ktoré vám pomô...