Tlačiť

Typ výsledku

Hľadali ste: Analar NORMAPUR

14  results were found

Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu

Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu Pri práci s akýmikoľvek chemikáliami, predovšetkým s tými nebezpečnými, je veľmi dôležitá bezpečnosť. Primerané osobné ochranné vybavenie je samozrejme povinné, existujú však aj iné možnosti, ktoré vám pomô...

VWR Chemicals

VWR Chemicals VWR Chemicals je náš vlastný široký sortiment laboratórnych a priemyselných chemikálií so zaručenou vysokou kvalitou, detailnými špecifikáciami, bezpečnými obalmi a vynikajúcimi službami, ktoré ponúkajú vynikajúci pomer hodnota/cena....

Výrobné a prispôsobené produkty

Výrobné a prispôsobené produkty Sortiment produktov a služieb pre výrobu od spoločnosti VWR podporuje zákazníkov vo výrobe, montáži a výrobnej prevádzke v mnohých odvetviach priemyslu vrátane farmaceutického, potravinárskeho priemyslu, výroby zdra...

Analýza a detekcia stopových podielov kovov

Analýza a detekcia stopových podielov kovov Pri analýze kovov sa dôkaz prvku v súčasnosti získava v rámci tých najmenších stôp v rozsahu ppm, ppb a ppt pomocou sofistikovaných prístrojov, ako sú prístroje na AAS, ICP-OES alebo v novšej dobe ICP-MS...

Organic Synthesis

Organic Synthesis Literature Lab Safety Solutions Videos just for you If you’re creating new molecules in your pharmaceutical or chemical research or university laboratory, VWR offers an extensive range of products to help you with your discoverie...

Analýza jedlých olejov a tukov

Analýza jedlých olejov a tukov Od kontroly tuchnutia jedlých olejov po obsah tukov v potravinách soxhletovou metódou, spoločnosť VWR ponúka riešenie. Sortiment produktov Reagencie značky VWR Chemicals Produktová línia AnalaR NORMAPUR poskytuje kom...

Chemikálie na anorganické analýzy

Chemikálie na anorganické analýzy Spoločnosť VWR ponúka tisícky chemikálií vhodných na rôzne analytické aplikácie z oblasti výskumu a vývoja od kľúčových dodávateľov. Ak je dodávka chemikálií so zaručenou vysokou kvalitou a reprodukovateľnou účinn...

Chemické novinky

Chemické novinky FOCUS: Organická syntéza Vítejte v prvním magazínu FOCUS: Organická syntéza – magazínu, ve kterém naleznete trendy, pokroky a inovace. VWR® For Calibration – všechny chemické standardy VWR a CRM pro kalibraci Široký sortiment stan...

Reagencie a príslušenstvo XRF

Reagencie a príslušenstvo XRF Sortiment produktov Reagencie XRF, VWR Chemicals AnalaR NORMAPUR s tetraboritanom dvojlítnym pre RTG analýzy...

VWR Chemicals

VWR Chemicals Chemické reagencie AnalaR NORMAPUR s vysokou čistotou na analýzy v laboratóriách sú kombináciou najvyššej kvality a konkurencieschopnej ceny. V tomto rozsiahlom sortimente produktov nájdete viac ako 400 reagencií vhodných na rôzne an...

Chemikálie a reagencie

Chemikálie a reagencie Rad chemikálií VWR Chemicals je optimalizovaný na triedu vašej aplikácie. 98 % chemikálií je k dispozícii na sklade a každá má garantovanú presnú špecifikáciu. Kliknutím nižšie si vyžiadate výtlačok katalógu chemikálií VVR C...

Chromatografia

Chromatografia V spoločnosti VWR navrhujeme 100% chromatografické roztoky a reagencie s vysokou čistotou, kolóny a spotrebný materiál. Literature Kontakt MSDS Certifikáty Analytická plynová chromatografia Na vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu...

VWR For Calibration EN PDF

designed for research & analysis VWR® FOR CALIBRATION Physical measurement standards Electrochemistry and titration standards Organic and inorganic trace analysis Water monitoring Calibration tools and services VWR is now part of Avantor Learn mor...

complete

01. METERS 02. ELECTRODES AND SENSORS 03. BUFFERS AND STANDARDS 04. PH INDICATORS 05. TITRATION 06. KARL FISCHER VWR for electrochemistry 2 VWR for electrochemistry | vwr.com VWR FOR ELECTROCHEMISTRY The launch of the third generation of VWR pHeno...