Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Accessories

Dodávateľ: Binder 

OBJEDNAŤ

Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Opis Pk Pre Číslo v katalógu VWR Množstvo
2 Doors with windows and interior lighting, 470×290 mm 1 FP range BIND8012-0062
Access port on left hand side with 30 mm Ø silicone plug 1 All models 390-0582
Access port with 10 mm Ø silicone plug, at rear 1 BD,BF,ED,FD,FED,FP,M, FDL incubators BIND8012-0390
Access port with 10 mm Ø silicone plug, left hand side 1 BD,BF,ED,FD,FED,FP,M, FDL incubators BIND8012-0388
Access port with 10 mm Ø silicone plug, on top 1 BD,BF,ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0386
Access port with 10 mm Ø silicone plug, right hand side 1 BD,BF,ED,FD,FED,FP,M, FDL incubators 466-0170
Access port with 100 mm Ø silicone plug, left hand side 1 ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0722
Access port with 100 mm Ø silicone plug, on top 1 BD, BF, KB, KT incubators BIND8012-0053
Access port with 100 mm Ø silicone plug, on top 1 ED,FD,FED,FP incubators BIND8012-0547
Access port with 100 mm Ø silicone plug, right hand side 1 ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0721
Access port with 29 mm Ø silicone plug, left hand side 1 BD, BF, KB, KT incubators 466-0485
Access port with 29 mm Ø silicone plug, on top 1 BD, BF, KB, KT incubators 466-0156
Access port with 29 mm Ø silicone plug, right hand side 1 BD, BF, KB and KT incubators 466-0157
Access port with 30 mm Ø silicone plug, at rear 1 BD incubators BIND8012-0397
Fan, stronger, to increase air change rate 1 FED 53, FP 53 models BIND8012-0197
Access port with 30 mm Ø silicone plug, at rear 1 ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0540
Fan, stronger, to increase air change rate 1 FED 240, FP 240 models BIND8012-0199
Access port with 30 mm Ø silicone plug, on top 1 ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0539
Access port with 50 mm Ø silicone plug, at rear 1 BD 720 BIND8012-0399
Access port with 50 mm Ø silicone plug, at rear 1 ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0546
Access port with 50 mm Ø silicone plug, left hand side 1 BD, BF, KT incubators BIND8012-0051
Access port with 50 mm Ø silicone plug, left hand side 1 ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0542
Access port with 50 mm Ø silicone plug, on top 1 BD, BF, KB, KT incubators BIND8012-0049
Access port with 50 mm Ø silicone plug, on top 1 ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0545
Access port with 50 mm Ø silicone plug, right hand side 1 BD, BF, KT incubators 466-0158
Inner chamber, reinforced, stainless steel, with 2 racks, max total load of 250 kg, max load per rack 70 kg 1 FED incubators BIND8012-0338
Access port with 50 mm Ø silicone plug, right hand side 1 ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0541
Access port with silicone plug 30 mm, right side towards top 1 ED,FD,FED,FP,M,FDL incubators BIND8012-0536
Base on castors 1 BD,BF,M incubators BIND9051-0033
Over temperature alarm, temperature limit can be set at the independent, adjustable temperature safety device for 230V 1 BD,BF,ED,FD,FED,FP incubators BIND8012-0469
Base on castors, with lockable adjustable feet, W×D×H : 700×744×129 1 C 150 series 390-6072
Door gasket, FKM 1 ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0495
Door gasket, FKM (viton) 1 FED 53, FP 53, M 53, ED 53, FD 53 models BIND8012-0494
Door with window 180×180 mm, interior lighting (15W) 400V 3N ~ 60Hz 1 ED023 BIND8012-0378
Door with window 320×260 mm and interior lighting (15W) 1 FP 115 model 466-0159
Door with window 320×260 mm, interior lighting (15W) 230V 1N ~ 50/60Hz 1 FD,FED incubators BIND8012-0215
Door with window 350×240 mm, interior lighting (30W) 230V 1N ~ 50/60Hz 1 FED incubators BIND8012-0216
Door with window 470×290 mm, interior lighting (30W) 400V 3N ~ 60Hz 1 ED400 BIND8012-0269
Door with window 470×290 mm, interior lighting (30W) 400V 3N ~ 60Hz 1 ED720 BIND8012-0270
USB cable/RS422 interface converter 1 All Binder models 390-0717
Heavy duty rack, stainless steel, maximum load per rack 70 kg 1 BD/ED 720 466-0512
HEPA filter, class EU 14H 14 1 FP range temperature test chambers 466-0161
Interior socket, waterproof, coverable with associated LEMO connector (nominal voltage, max. 500 W, max. 90 °C, protection class IP67) 1 KB, KBW, KBF models BIND8012-0640
Perforated shelf, stainless steel 1 BD/ED 720 466-0506
Rack lock 1 KIT FP range temperature test chambers 391-0072
Rack, reinforced, stainless steel, with 1 set of 4 fasteners, max load of 70 kg 1 FED 400, FP 400, M 400 incubators BIND8012-0346
Rack, chrome-plated 1 BD/ED 720 466-0510
Rack, stainless steel 1 BD/ED 720 466-0508
Stable table on wheels with castors and locking brakes 1 BD, ED, FD models BIND9051-0018
Extension to factory calibration certificate, for each additional measurement taken at an additional measuring point or testing temperature 1 C,CB,B,BF,BD,KT,KB,KBW,UFV,E,ED,FV,FED,FP,M,FDL,VD,VDL,MK, MKT incubators BIND8012-0022
Factory calibration certificate, measurement taken in centre of chamber or at a specified testing temperature 1 C,CB,B,BF,BD,KT,KB,KBW,E,ED,FED,FP,M,FDL,MK, MKT incubators 466-0155
Independent temperature safety device, Class 3.1, with visual alarm 1 ED,FD,FED,FP incubators BIND8012-0032
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo
 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Platnosť

Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky platia pre celé obchodovanie spoločnosti VWR International GmbH, t.j. konkrétne pre chemikálie, reagencie a diagnostické produkty, ako aj všeobecný laboratórny spotrebný materiál, vrátane zariadení na používanie týchto produktov a poradenstva. Zadaním objednávky zákazník neodvolateľne akceptuje tieto podmienky, ktorých úprava vyžaduje náš písomný súhlas.

Ak bol určitý obchod uzavretý na základe týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok, tieto budú platiť aj pre následné obchodovanie, dokonca aj keď na ne nebude odkazované.

Ak vystupujeme ako zastúpenie iných spoločností, najmä spoločnosti Merck KgaA, Darmstadt, pre takýto sprostredkovaný obchod budú tiež platiť všeobecné podmienky danej spoločnosti (takzvaná rozšírená výhrada vlastníctva s ohľadom na nároky, ktoré vyplývajú z predaja tovaru, ktorý ostáva vlastníctvom spoločnosti VWR, až kým nebude úplne zaplatený, je z pohľadu rakúskych zákonov považovaná za nedohodnutú pre dodávky do Rakúska).  

Neuznávame všeobecné podmienky našich zákazníkov, dokonca aj keď ich explicitne neodmietame v určitom konkrétnom prípade.

2. Ponuky

Naše ponuky a cenníky sú predmetom zmeny. Objednávky od našich zákazníkov, aj keď sú na základe našich ponúk, sa stanú záväznými, len keď budú nami písomne potvrdené alebo keď budú zrealizované.

3. Zrušenie / Vrátenie tovaru

Z dôvodu rýchlej dodávky v zásade nie je možné rušenie objednávok. Ak nákupná objednávka (objednávka) bude výnimočne zrušená so vzájomným súhlasom bez stanovenia poplatku za jej zrušenie, poplatok za zrušenie, ktorý má zákazník zaplatiť, je vo výške 20 % alebo 36,00 EUR ako základnej sumy plus daň z pridanej hodnoty. Toto ustanovenie neoprávňuje zákazníka na jednostranné zrušenie zmluvy (objednávky). Tovar bez chýb môže byť vrátený spoločnosti VWR International GmbH len s jej výslovným súhlasom a so zaplateným prepravným. Chladený tovar je vo všeobecnosti vylúčený z vracania.

4. Termíny dodávok, oneskorenie a nedodanie

Snažíme sa dodržiavať nami definované termíny dodávok, no keďže dodávka nezávisí len na nás, nemôžeme dávať akékoľvek záväzné prísľuby. Doba dodania bude predĺžená vyššou mocou a všetkými prekážkami, ktoré nemôžeme  ovplyvniť rozumnými prostriedkami.

Predĺžené termíny dodávok nebudú oprávňovať našich zákazníkov, aby vznášali nároky na náhradu škôd, no naši zákazníci môžu, ak bol termín dodávky predĺžený o viac než štyri týždne, a to výlučne z dôvodu našej chyby, odstúpiť od zmluvy doporučenou poštou. Takéto odstúpenie nadobudne účinnosť, ak nezrealizujeme dodávku v rozumnej predlženej dobe aspoň štyroch týždňov. Zákazník nebude oprávnený vznášať akékoľvek ďalšie nároky.

5. Dodávka, vylúčenie odškodnenia

Tovar bude dodaný v štandardnej komerčnej kvalite. Je prípustné rozumné množstvo čiastkových dodávok. V prípade nákupu podľa vzoriek alebo vzorky, vlastností vzoriek alebo vzorky nie sú garantované. Je vylúčená akákoľvek právna zodpovednosť za vhodnosť dodaného tovaru pre účely zamýšľané zákazníkom, ako aj za škody spôsobené produktom alebo jeho spracovaním. Je najmä vylúčená naša právna zodpovednosť za materiálne škody na základe zákona o právnej zodpovednosti za produkt. Je tiež vylúčená naša právna zodpovednosť za škody vzniknuté následkom poradenstva. Reklamácie zákazníkov môžu byť vo všeobecnosti posudzované, len keď boli zadané písomné objednávky.

6. Preprava a prenos rizika

Dodávka bude realizovaná ex works, prepravné poplatky budú hradené kupujúcim. Z dôvodu zvýšených nákladov na manipuláciu bude v prípade malých objednávok pod 150,00 EUR účtovaná paušálna suma vo výške 15,00 EUR. Ak má zákazník špeciálne požiadavky týkajúce sa druhu prepravy, napr. expresnú prepravu, budú účtované dodatočné náklady.

Riziko bude prenesené na zákazníka, keď tovar bude odovzdaný špeditérovi alebo prepravcovi, v každom prípade keď opustí sklad.

7. Použitie

Produkty, ktoré dodávame, sú určené na používanie v súlade s dokumentáciou a špecifikáciami výrobcu na základe výlučnej zodpovednosti používateľa. Jednako v prípade niektorých špecifických produktov (účinných farmaceutických látok) spoločnosť VWR ako distribútor nie je schopný plniť dané požiadavky (európske smernice pre medicínske produkty na humánne a veterinárne použitie vyrobené v súlade so SVP) a nemôže predávať takéto produkty.

Produkty, ktoré dodávame, sa nemôžu používať ako účinné látky v humánnej alebo veterinárnej medicíne. Na použitie ako farmaceutické, kozmetické alebo potravinárske prísady, pomocné látky pre poľnohospodárstvo, pesticídy alebo látky na použitie v domácnostiach zákazník musí kontaktovať miestnu obchodnú organizáciu spoločnosti VWR.

Naši zákazníci, ktorí zamýšľajú používať tieto produkty pre farmaceutické, kozmetické alebo akékoľvek iné použitie, musia vykonávať svoje vlastné vnútorné kontroly na zabezpečenie, že sú v súlade s ich miestnymi zákonmi a predpismi (napr. Európskym liekopisom, atď.).

Spoločnosť VWR International nebude v žiadnom prípade právne zodpovedná, ak zákazník použije určitý produkt, ktorý nie je vhodný pre dané zamýšľané použitie.

Je zodpovednosťou zákazníka dodržať všetky platné zdravotné, bezpečnostné a iné predpisy a prijať adekvátne kroky v súvislosti so skladovaním, manipuláciou, predajom a používaním produktov.

8. Vyhlásenie zákazníka o dekontaminácii

Prístroje alebo iné materiály, ktoré sú odovzdávané spoločnosti VWR, musia byť dekontaminované zákazníkom alebo koncovým používateľom. Dekontaminácia sa potvrdzuje vyhlásením o dekontaminácii, ktoré sprevádza zásielku.

Za škodu akéhokoľvek druhu, ktorá bola spôsobená chýbajúcim vyčistením a/alebo dekontamináciou, je plne právne zodpovedný zákazník, resp. koncový používateľ.

Každý vlastník prístroja je povinný posunúť ďalej túto informáciu v prípade jeho predaja alebo opustenia.

Pre vracanie opakovanie použiteľných obalov platí výlučne bod 8.

9. Systém refundácie

Opakovane použiteľné obaly alebo nádoby („opakovane použiteľné obaly“) ostávajú vlastníctvom príslušného dodávateľa a sú ponechávané zákazníkovi len na zapožičanie.

Spoločnosť VWR si vyhradzuje právo požadovať zálohy za vratné obaly. Ich výška je v súlade so špecifikáciami príslušného dodávateľa. Záloha bude kompletne refundovaná pri vrátení nepoškodených, úplne vyprázdnených vratných obalov so zaplatenou spätnou prepravou.

V prípade, že vratný obal nebude vrátený alebo bude vrátený poškodený a/alebo bol zákazníkom použitý pre iné než zamýšľané použitie, zákazník zneplatní svoj nárok na refundáciu zálohy. Vzniknuté náklady spoločnosti VWR na vyčistenie alebo zneškodnenie vratných obalov, ktoré neboli úplne vyprázdnené alebo použité pre ich zamýšľaný účel, bude znášať zákazník.


10. Ceny a platba

K cenám bude pripočítavaná daň z pridanej hodnoty.

V prípade značného zvýšenia cien po uzavretí zmluvy budeme mať nárok na obdobné zvýšenie cien. U objednávok pod 1 000,00 EUR si vyhradzujeme právo zdržať sa samostatného potvrdenia objednávky.

Nákupná cena musí byť zaplatená bez zľavy do 14 dní po dátume faktúry.

Budeme však oprávnení realizovať dodávku len po zaplatení vopred alebo po zaplatení pri dodávke bez povinnosti uviesť pre to dôvody.

Ak akceptujeme zmenky alebo šeky, robíme tak len kvôli platbe. Platba bude považovaná za uskutočnenú až po definitívnom zúčtovaní šeku. Diskontné poplatky a úrok budú znášané zákazníkom.

Poplatky za bankové prevody budú znášané zákazníkom.

Ak zákazník bude meškať ohľadom akéhokoľvek zmluvného záväzku voči nám, všetky faktúry sa stanú okamžite splatnými. V prípade oneskorenej platby bude účtovaný úrok vo výške úroku v banke za prečerpanie v danom čase, no v každom prípade minimálne 12 % plus DPH.

Námietky týkajúce sa tovaru neoprávňujú zadržať platbu. Zákazník nebude mať nárok na akúkoľvek kompenzáciu za iné reklamácie.


11. Výhrada vlastníctva

Všetok nami dodaný tovar ostane našim vlastníctvom až do úplného zaplatenia. Ak takýto tovar, ktorý ostáva našim vlastníctvom, bude spracovaný našim zákazníkom, daný majetok bude rozdelený priamo úmerne k hodnotovým podielom v čase spracovávania.

12. Záruka

Bez ohľadu na fakt, či náš zákazník je fyzická osoba alebo nie, pre vzájomné transakcie budú platiť záručné ustanovenia zo zákona. Náhrada následných škôd spôsobených chybami v dodanom tovare bude vylúčená.

13. Miesto plnenia, miestna príslušnosť

Miestom plnenia všetkých služieb je Viedeň. V prípade sporu, ktorý vyvstane z alebo v spojení s našim zmluvným vzťahom alebo jeho zrušením, výhradnú príslušnosť na prvom stupni bude mať súd príslušnej jurisdikcie pre Viedeň 1.


VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150 Viedeň
Telefón: +43 1 97 002 - 0
Fax: +43 1 97 002 - 600
E-mail: info.at@vwr.com
Internet: www.vwr.com

Viedeň, máj 2018

Reg. č.: FN 189903 w
Obchodný súd vo Viedni
IČ DPH: ATU 48152305
Č. DVR: 1034731
Č. ARA: 2158
Č. ERA: 50478

 

 

 

Print These Terms