Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Size exclusion chromatography columns, Bio SEC-3 and Bio SEC-5

Dodávateľ: Agilent Technologies
Bio SEC-3 columns are packed with spherical, narrowly dispersed 3 µm silica particles coated with a proprietary hydrophilic layer for high recovery and minimal secondary interactions which provides more consistent separations.
Bio SEC- 5 columns are packed with 5 µm silica particles coated with a proprietary, neutral, hydrophilic layer for maximum efficiency and stability.

  • Compatible with most aqueous buffers
  • Stable under high and low salt condition 

OBJEDNAŤ

Rozšíriť všetko / Schovať všetko

Bio SEC-3
Column format Phase Veľkosť pórov Particle size Int.Ø×L Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Analytical Bio SEC-3 100 Å 3 µm 7,8×300 mm 1 HEWL5190-2501 Blocked
Analytical Bio SEC-3 100 Å 3 µm 7,8×150 mm 1 HEWL5190-2502 Blocked
Analytical Bio SEC-3 100 Å 3 µm 4,6×300 mm 1 HEWL5190-2503 Blocked
Analytical Bio SEC-3 100 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 HEWL5190-2504 Blocked
Analytical Bio SEC-3 150 Å 3 µm 7,8×300 mm 1 HEWL5190-2506 Blocked
Analytical Bio SEC-3 150 Å 3 µm 7,8×150 mm 1 HEWL5190-2507 Blocked
Analytical Bio SEC-3 150 Å 3 µm 4,6×300 mm 1 HEWL5190-2508 Blocked
Analytical Bio SEC-3 150 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 HEWL5190-2509 Blocked
Analytical Bio SEC-3 300 Å 3 µm 7,8×300 mm 1 HEWL5190-2511 Blocked
Analytical Bio SEC-3 300 Å 3 µm 7,8×150 mm 1 HEWL5190-2512 Blocked
Analytical Bio SEC-3 300 Å 3 µm 4,6×300 mm 1 HEWL5190-2513 Blocked
Analytical Bio SEC-3 300 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 HEWL5190-2514 Blocked

Bio SEC-5
Column format Phase Veľkosť pórov Particle size Int.Ø×L Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Analytical Bio SEC-5 100 Å 5 µm 7,8x300 mm 1 HEWL5190-2516 Blocked
Analytical Bio SEC-5 100 Å 5 µm 7,8x150 mm 1 HEWL5190-2517 Blocked
Analytical Bio SEC-5 100 Å 5 µm 4,6x300 mm 1 HEWL5190-2518 Blocked
Analytical Bio SEC-5 100 Å 5 µm 4,6x150 mm 1 HEWL5190-2519 Blocked
Analytical Bio SEC-5 150 Å 5 µm 7,8x300 mm 1 HEWL5190-2521 Blocked
Analytical Bio SEC-5 150 Å 5 µm 7,8x150 mm 1 HEWL5190-2522 Blocked
Analytical Bio SEC-5 150 Å 5 µm 4,6x300 mm 1 HEWL5190-2523 Blocked
Analytical Bio SEC-5 150 Å 5 µm 4,6x150 mm 1 HEWL5190-2524 Blocked
Analytical Bio SEC-5 300 Å 5 µm 7,8x300 mm 1 HEWL5190-2526 Blocked
Analytical Bio SEC-5 300 Å 5 µm 7,8x150 mm 1 HEWL5190-2527 Blocked
Analytical Bio SEC-5 300 Å 5 µm 4,6x300 mm 1 HEWL5190-2528 Blocked
Analytical Bio SEC-5 300 Å 5 µm 4,6x150 mm 1 HEWL5190-2529 Blocked
Analytical Bio SEC-5 500 Å 5 µm 7,8x300 mm 1 HEWL5190-2531 Blocked
Analytical Bio SEC-5 500 Å 5 µm 7,8x150 mm 1 HEWL5190-2532 Blocked
Analytical Bio SEC-5 500 Å 5 µm 4,6x300 mm 1 HEWL5190-2533 Blocked
Analytical Bio SEC-5 500 Å 5 µm 4,6x150 mm 1 HEWL5190-2534 Blocked
Analytical Bio SEC-5 1000 Å 5 µm 7,8x300 mm 1 HEWL5190-2536 Blocked
Analytical Bio SEC-5 1000 Å 5 µm 7,8x150 mm 1 HEWL5190-2537 Blocked
Analytical Bio SEC-5 1000 Å 5 µm 4,6x300 mm 1 HEWL5190-2538 Blocked
Analytical Bio SEC-5 1000 Å 5 µm 4,6x150 mm 1 HEWL5190-2539 Blocked
Analytical Bio SEC-5 2000 Å 5 µm 7,8x300 mm 1 HEWL5190-2541 Blocked
Analytical Bio SEC-5 2000 Å 5 µm 7,8x150 mm 1 HEWL5190-2542 Blocked
Analytical Bio SEC-5 2000 Å 5 µm 4,6x300 mm 1 HEWL5190-2543 Blocked
Analytical Bio SEC-5 2000 Å 5 µm 4,6x150 mm 1 HEWL5190-2544 Blocked

Guard columns
Column format Phase Veľkosť pórov Particle size Int.Ø×L Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Analytical guard column Bio SEC-3 100 Å 3 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2505 Blocked
Analytical guard column Bio SEC-3 150 Å 3 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2510 Blocked
Analytical guard column Bio SEC-3 300 Å 3 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2515 Blocked
Analytical guard column Bio SEC-5 100 Å 5 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2520 Blocked
Analytical guard column Bio SEC-5 150 Å 5 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2525 Blocked
Analytical guard column Bio SEC-5 300 Å 5 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2530 Blocked
Analytical guard column Bio SEC-5 500 Å 5 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2535 Blocked
Analytical guard column Bio SEC-5 1000 Å 5 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2540 Blocked
Analytical guard column Bio SEC-5 2000 Å 5 µm 7,8×50 mm 1 HEWL5190-2545 Blocked
Analytical guard column Bio SEC-3 100 Å 3 µm 4,6×50 mm 1 HEWL5190-6846
Analytical guard column Bio SEC-3 150 Å 3 µm 4,6×50 mm 1 HEWL5190-6847
Analytical guard column Bio SEC-3 300 Å 3 µm 4,6×50 mm 1 HEWL5190-6848
Blocked Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF

ŠPECIFIKÁCIE

Max. pressure 2000 psi
pH range 2 - 8,5
Temperature limit 10...20 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo
 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Platnosť

Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky platia pre celé obchodovanie spoločnosti VWR International GmbH, t.j. konkrétne pre chemikálie, reagencie a diagnostické produkty, ako aj všeobecný laboratórny spotrebný materiál, vrátane zariadení na používanie týchto produktov a poradenstva. Zadaním objednávky zákazník neodvolateľne akceptuje tieto podmienky, ktorých úprava vyžaduje náš písomný súhlas.

Ak bol určitý obchod uzavretý na základe týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok, tieto budú platiť aj pre následné obchodovanie, dokonca aj keď na ne nebude odkazované.

Ak vystupujeme ako zastúpenie iných spoločností, najmä spoločnosti Merck KgaA, Darmstadt, pre takýto sprostredkovaný obchod budú tiež platiť všeobecné podmienky danej spoločnosti (takzvaná rozšírená výhrada vlastníctva s ohľadom na nároky, ktoré vyplývajú z predaja tovaru, ktorý ostáva vlastníctvom spoločnosti VWR, až kým nebude úplne zaplatený, je z pohľadu rakúskych zákonov považovaná za nedohodnutú pre dodávky do Rakúska).  

Neuznávame všeobecné podmienky našich zákazníkov, dokonca aj keď ich explicitne neodmietame v určitom konkrétnom prípade.

2. Ponuky

Naše ponuky a cenníky sú predmetom zmeny. Objednávky od našich zákazníkov, aj keď sú na základe našich ponúk, sa stanú záväznými, len keď budú nami písomne potvrdené alebo keď budú zrealizované.

3. Zrušenie / Vrátenie tovaru

Z dôvodu rýchlej dodávky v zásade nie je možné rušenie objednávok. Ak nákupná objednávka (objednávka) bude výnimočne zrušená so vzájomným súhlasom bez stanovenia poplatku za jej zrušenie, poplatok za zrušenie, ktorý má zákazník zaplatiť, je vo výške 20 % alebo 36,00 EUR ako základnej sumy plus daň z pridanej hodnoty. Toto ustanovenie neoprávňuje zákazníka na jednostranné zrušenie zmluvy (objednávky). Tovar bez chýb môže byť vrátený spoločnosti VWR International GmbH len s jej výslovným súhlasom a so zaplateným prepravným. Chladený tovar je vo všeobecnosti vylúčený z vracania.

4. Termíny dodávok, oneskorenie a nedodanie

Snažíme sa dodržiavať nami definované termíny dodávok, no keďže dodávka nezávisí len na nás, nemôžeme dávať akékoľvek záväzné prísľuby. Doba dodania bude predĺžená vyššou mocou a všetkými prekážkami, ktoré nemôžeme  ovplyvniť rozumnými prostriedkami.

Predĺžené termíny dodávok nebudú oprávňovať našich zákazníkov, aby vznášali nároky na náhradu škôd, no naši zákazníci môžu, ak bol termín dodávky predĺžený o viac než štyri týždne, a to výlučne z dôvodu našej chyby, odstúpiť od zmluvy doporučenou poštou. Takéto odstúpenie nadobudne účinnosť, ak nezrealizujeme dodávku v rozumnej predlženej dobe aspoň štyroch týždňov. Zákazník nebude oprávnený vznášať akékoľvek ďalšie nároky.

5. Dodávka, vylúčenie odškodnenia

Tovar bude dodaný v štandardnej komerčnej kvalite. Je prípustné rozumné množstvo čiastkových dodávok. V prípade nákupu podľa vzoriek alebo vzorky, vlastností vzoriek alebo vzorky nie sú garantované. Je vylúčená akákoľvek právna zodpovednosť za vhodnosť dodaného tovaru pre účely zamýšľané zákazníkom, ako aj za škody spôsobené produktom alebo jeho spracovaním. Je najmä vylúčená naša právna zodpovednosť za materiálne škody na základe zákona o právnej zodpovednosti za produkt. Je tiež vylúčená naša právna zodpovednosť za škody vzniknuté následkom poradenstva. Reklamácie zákazníkov môžu byť vo všeobecnosti posudzované, len keď boli zadané písomné objednávky.

6. Preprava a prenos rizika

Dodávka bude realizovaná ex works, prepravné poplatky budú hradené kupujúcim. Z dôvodu zvýšených nákladov na manipuláciu bude v prípade malých objednávok pod 150,00 EUR účtovaná paušálna suma vo výške 15,00 EUR. Ak má zákazník špeciálne požiadavky týkajúce sa druhu prepravy, napr. expresnú prepravu, budú účtované dodatočné náklady.

Riziko bude prenesené na zákazníka, keď tovar bude odovzdaný špeditérovi alebo prepravcovi, v každom prípade keď opustí sklad.

7. Použitie

Produkty, ktoré dodávame, sú určené na používanie v súlade s dokumentáciou a špecifikáciami výrobcu na základe výlučnej zodpovednosti používateľa. Jednako v prípade niektorých špecifických produktov (účinných farmaceutických látok) spoločnosť VWR ako distribútor nie je schopný plniť dané požiadavky (európske smernice pre medicínske produkty na humánne a veterinárne použitie vyrobené v súlade so SVP) a nemôže predávať takéto produkty.

Produkty, ktoré dodávame, sa nemôžu používať ako účinné látky v humánnej alebo veterinárnej medicíne. Na použitie ako farmaceutické, kozmetické alebo potravinárske prísady, pomocné látky pre poľnohospodárstvo, pesticídy alebo látky na použitie v domácnostiach zákazník musí kontaktovať miestnu obchodnú organizáciu spoločnosti VWR.

Naši zákazníci, ktorí zamýšľajú používať tieto produkty pre farmaceutické, kozmetické alebo akékoľvek iné použitie, musia vykonávať svoje vlastné vnútorné kontroly na zabezpečenie, že sú v súlade s ich miestnymi zákonmi a predpismi (napr. Európskym liekopisom, atď.).

Spoločnosť VWR International nebude v žiadnom prípade právne zodpovedná, ak zákazník použije určitý produkt, ktorý nie je vhodný pre dané zamýšľané použitie.

Je zodpovednosťou zákazníka dodržať všetky platné zdravotné, bezpečnostné a iné predpisy a prijať adekvátne kroky v súvislosti so skladovaním, manipuláciou, predajom a používaním produktov.

8. Vyhlásenie zákazníka o dekontaminácii

Prístroje alebo iné materiály, ktoré sú odovzdávané spoločnosti VWR, musia byť dekontaminované zákazníkom alebo koncovým používateľom. Dekontaminácia sa potvrdzuje vyhlásením o dekontaminácii, ktoré sprevádza zásielku.

Za škodu akéhokoľvek druhu, ktorá bola spôsobená chýbajúcim vyčistením a/alebo dekontamináciou, je plne právne zodpovedný zákazník, resp. koncový používateľ.

Každý vlastník prístroja je povinný posunúť ďalej túto informáciu v prípade jeho predaja alebo opustenia.

Pre vracanie opakovanie použiteľných obalov platí výlučne bod 8.

9. Systém refundácie

Opakovane použiteľné obaly alebo nádoby („opakovane použiteľné obaly“) ostávajú vlastníctvom príslušného dodávateľa a sú ponechávané zákazníkovi len na zapožičanie.

Spoločnosť VWR si vyhradzuje právo požadovať zálohy za vratné obaly. Ich výška je v súlade so špecifikáciami príslušného dodávateľa. Záloha bude kompletne refundovaná pri vrátení nepoškodených, úplne vyprázdnených vratných obalov so zaplatenou spätnou prepravou.

V prípade, že vratný obal nebude vrátený alebo bude vrátený poškodený a/alebo bol zákazníkom použitý pre iné než zamýšľané použitie, zákazník zneplatní svoj nárok na refundáciu zálohy. Vzniknuté náklady spoločnosti VWR na vyčistenie alebo zneškodnenie vratných obalov, ktoré neboli úplne vyprázdnené alebo použité pre ich zamýšľaný účel, bude znášať zákazník.


10. Ceny a platba

K cenám bude pripočítavaná daň z pridanej hodnoty.

V prípade značného zvýšenia cien po uzavretí zmluvy budeme mať nárok na obdobné zvýšenie cien. U objednávok pod 1 000,00 EUR si vyhradzujeme právo zdržať sa samostatného potvrdenia objednávky.

Nákupná cena musí byť zaplatená bez zľavy do 14 dní po dátume faktúry.

Budeme však oprávnení realizovať dodávku len po zaplatení vopred alebo po zaplatení pri dodávke bez povinnosti uviesť pre to dôvody.

Ak akceptujeme zmenky alebo šeky, robíme tak len kvôli platbe. Platba bude považovaná za uskutočnenú až po definitívnom zúčtovaní šeku. Diskontné poplatky a úrok budú znášané zákazníkom.

Poplatky za bankové prevody budú znášané zákazníkom.

Ak zákazník bude meškať ohľadom akéhokoľvek zmluvného záväzku voči nám, všetky faktúry sa stanú okamžite splatnými. V prípade oneskorenej platby bude účtovaný úrok vo výške úroku v banke za prečerpanie v danom čase, no v každom prípade minimálne 12 % plus DPH.

Námietky týkajúce sa tovaru neoprávňujú zadržať platbu. Zákazník nebude mať nárok na akúkoľvek kompenzáciu za iné reklamácie.


11. Výhrada vlastníctva

Všetok nami dodaný tovar ostane našim vlastníctvom až do úplného zaplatenia. Ak takýto tovar, ktorý ostáva našim vlastníctvom, bude spracovaný našim zákazníkom, daný majetok bude rozdelený priamo úmerne k hodnotovým podielom v čase spracovávania.

12. Záruka

Bez ohľadu na fakt, či náš zákazník je fyzická osoba alebo nie, pre vzájomné transakcie budú platiť záručné ustanovenia zo zákona. Náhrada následných škôd spôsobených chybami v dodanom tovare bude vylúčená.

13. Miesto plnenia, miestna príslušnosť

Miestom plnenia všetkých služieb je Viedeň. V prípade sporu, ktorý vyvstane z alebo v spojení s našim zmluvným vzťahom alebo jeho zrušením, výhradnú príslušnosť na prvom stupni bude mať súd príslušnej jurisdikcie pre Viedeň 1.


VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150 Viedeň
Telefón: +43 1 97 002 - 0
Fax: +43 1 97 002 - 600
E-mail: info.at@vwr.com
Internet: www.vwr.com

Viedeň, máj 2018

Reg. č.: FN 189903 w
Obchodný súd vo Viedni
IČ DPH: ATU 48152305
Č. DVR: 1034731
Č. ARA: 2158
Č. ERA: 50478

 

 

 

Print These Terms