Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Avantor is taking action. Our response to the Novel Coronavirus outbreak.

HPLC columns, HyperSelect™ Gold

Dodávateľ: ES INDUSTRIES
HyperSelect™
ESIN125291-HPGLC8EA 0 EUR InStock
ESIN125291-HPGLC8 ESIN113191-HPGLPH ESIN184291-HPGLCN ESIN132191-HPGLC8 ESIN134191-HPGLAQ ESIN133291-HPGLC18 ESIN112191-HPGLC18 ESIN132191-HPGLAQ ESIN114191-HPGLC8 ESIN134291-HPGLCN ESIN123191-HPGLPFP ESIN185191-HPGLCN ESIN123291-HPGLC8 ESIN183191-HPGLPH ESIN112191-HPGLCN ESIN133291-HPGLPFP ESIN153291-HPGLC18 ESIN124191-HPGLC8 ESIN185191-HPGLAQ ESIN115291-HPGLAQ ESIN122191-HPGLPH ESIN114191-HPGLPH ESIN125291-HPGLCN ESIN183291-HPGLPFP ESIN125291-HPGLPH ESIN124191-HPGLAQ ESIN114291-HPGLPFP ESIN133291-HPGLCN ESIN125291-HPGLC18 ESIN124191-HPGLPH ESIN135191-HPGLCN ESIN134291-HPGLPH ESIN135191-HPGLPH ESIN112291-HPGLC8 ESIN114291-HPGLC8 ESIN124291-HPGLCN ESIN182191-HPGLAQ ESIN185291-HPGLCN ESIN115291-HPGLC8 ESIN115291-HPGLC18 ESIN134291-HPGLPFP ESIN155291-HPGLAQ ESIN184191-HPGLC8 ESIN135191-HPGLC8 ESIN112291-HPGLC18 ESIN133191-HPGLPFP ESIN185191-HPGLC18 ESIN182291-HPGLPH ESIN184191-HPGLAQ ESIN154291-HPGLCN ESIN115291-HPGLCN ESIN113191-HPGLPFP ESIN123291-HPGLPFP ESIN125191-HPGLC8 ESIN114291-HPGLC18 ESIN134191-HPGLCN ESIN182191-HPGLC18 ESIN115191-HPGLCN ESIN183291-HPGLPH ESIN155291-HPGLPFP ESIN132291-HPGLPH ESIN182191-HPGLPFP ESIN115191-HPGLPH ESIN135191-HPGLPFP ESIN132291-HPGLPFP ESIN132191-HPGLPH ESIN122291-HPGLAQ ESIN124291-HPGLPH ESIN123191-HPGLAQ ESIN113291-HPGLPFP ESIN135291-HPGLC18 ESIN115291-HPGLPFP ESIN135291-HPGLC8 ESIN125291-HPGLAQ ESIN135291-HPGLPFP ESIN124291-HPGLAQ ESIN112291-HPGLAQ ESIN122291-HPGLC8 ESIN184291-HPGLC8 ESIN114191-HPGLCN ESIN183291-HPGLCN ESIN123291-HPGLAQ ESIN184191-HPGLPFP ESIN134191-HPGLPFP ESIN114291-HPGLAQ ESIN113191-HPGLAQ ESIN155291-HPGLPH ESIN125191-HPGLPFP ESIN135291-HPGLPH ESIN122191-HPGLC18 ESIN115191-HPGLPFP ESIN123291-HPGLCN ESIN122191-HPGLAQ ESIN112191-HPGLC8 ESIN184291-HPGLPH ESIN133191-HPGLPH ESIN115191-HPGLC18 ESIN113291-HPGLPH ESIN124191-HPGLPFP ESIN122291-HPGLC18 ESIN123291-HPGLPH ESIN112191-HPGLPH ESIN133191-HPGLAQ ESIN113291-HPGLC8 ESIN185191-HPGLC8 ESIN115291-HPGLPH ESIN134291-HPGLC8 ESIN114191-HPGLAQ ESIN132191-HPGLCN ESIN124291-HPGLPFP ESIN124191-HPGLCN ESIN185191-HPGLPH ESIN124291-HPGLC18 ESIN122191-HPGLCN ESIN153291-HPGLAQ ESIN125291-HPGLPFP ESIN134291-HPGLAQ ESIN122191-HPGLC8 ESIN183191-HPGLCN ESIN182191-HPGLC8 ESIN132191-HPGLC18 ESIN135191-HPGLAQ ESIN112291-HPGLCN ESIN115191-HPGLAQ ESIN183191-HPGLC18 ESIN182191-HPGLCN ESIN124191-HPGLC18 ESIN184291-HPGLAQ ESIN183291-HPGLAQ ESIN185291-HPGLC8 ESIN183191-HPGLPFP ESIN153291-HPGLCN ESIN184291-HPGLPFP ESIN152291-HPGLAQ ESIN125191-HPGLC18 ESIN122191-HPGLPFP ESIN132291-HPGLC18 ESIN132191-HPGLPFP ESIN133191-HPGLC8 ESIN182291-HPGLC8 ESIN153291-HPGLPH ESIN122291-HPGLPH ESIN112291-HPGLPH ESIN155291-HPGLC18 ESIN123191-HPGLPH ESIN133191-HPGLC18 ESIN184191-HPGLCN ESIN113291-HPGLAQ ESIN154291-HPGLPH ESIN125191-HPGLPH ESIN153291-HPGLPFP ESIN122291-HPGLPFP ESIN152291-HPGLPH ESIN125191-HPGLAQ ESIN112291-HPGLPFP ESIN155291-HPGLCN ESIN123291-HPGLC18 ESIN123191-HPGLCN ESIN115191-HPGLC8 ESIN122291-HPGLCN ESIN135291-HPGLAQ ESIN134191-HPGLPH ESIN114191-HPGLC18 ESIN112191-HPGLPFP ESIN182291-HPGLPFP ESIN114291-HPGLCN ESIN113191-HPGLC8 ESIN152291-HPGLCN ESIN152291-HPGLC18 ESIN133191-HPGLCN ESIN182291-HPGLAQ ESIN114291-HPGLPH ESIN134191-HPGLC8 ESIN132291-HPGLC8 ESIN113291-HPGLC18 ESIN154291-HPGLPFP ESIN185291-HPGLPFP ESIN154291-HPGLAQ ESIN182291-HPGLCN ESIN133291-HPGLAQ ESIN135291-HPGLCN ESIN184191-HPGLPH ESIN132291-HPGLAQ ESIN183291-HPGLC8 ESIN125191-HPGLCN ESIN113191-HPGLCN ESIN113291-HPGLCN ESIN123191-HPGLC18 ESIN152291-HPGLPFP ESIN185191-HPGLPFP ESIN183191-HPGLAQ ESIN112191-HPGLAQ ESIN132291-HPGLCN ESIN134191-HPGLC18 ESIN154291-HPGLC18 ESIN133291-HPGLPH ESIN182191-HPGLPH ESIN124291-HPGLC8 ESIN185291-HPGLPH ESIN134291-HPGLC18 ESIN183191-HPGLC8 ESIN133291-HPGLC8 ESIN135191-HPGLC18 ESIN113191-HPGLC18 ESIN185291-HPGLAQ ESIN114191-HPGLPFP ESIN184191-HPGLC18 ESIN123191-HPGLC8
HPLC columns, HyperSelect™ Gold
Chromatography Columns
These columns are an alternative to the Thermo Fisher Hypersil™ columns.

Order Now
 

OBJEDNÁVKA

Zadať detaily certifikátu

Zadajte číslo šarže:

Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:

Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.

Pôvodný produkt:

Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo
 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Platnosť

Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky platia pre celé obchodovanie spoločnosti VWR International GmbH, t.j. konkrétne pre chemikálie, reagencie a diagnostické produkty, ako aj všeobecný laboratórny spotrebný materiál, vrátane zariadení na používanie týchto produktov a poradenstva. Zadaním objednávky zákazník neodvolateľne akceptuje tieto podmienky, ktorých úprava vyžaduje náš písomný súhlas.

Ak bol určitý obchod uzavretý na základe týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok, tieto budú platiť aj pre následné obchodovanie, dokonca aj keď na ne nebude odkazované.

Ak vystupujeme ako zastúpenie iných spoločností, najmä spoločnosti Merck KgaA, Darmstadt, pre takýto sprostredkovaný obchod budú tiež platiť všeobecné podmienky danej spoločnosti (takzvaná rozšírená výhrada vlastníctva s ohľadom na nároky, ktoré vyplývajú z predaja tovaru, ktorý ostáva vlastníctvom spoločnosti VWR, až kým nebude úplne zaplatený, je z pohľadu rakúskych zákonov považovaná za nedohodnutú pre dodávky do Rakúska).  

Neuznávame všeobecné podmienky našich zákazníkov, dokonca aj keď ich explicitne neodmietame v určitom konkrétnom prípade.

2. Ponuky

Naše ponuky a cenníky sú predmetom zmeny. Objednávky od našich zákazníkov, aj keď sú na základe našich ponúk, sa stanú záväznými, len keď budú nami písomne potvrdené alebo keď budú zrealizované.

3. Zrušenie / Vrátenie tovaru

Z dôvodu rýchlej dodávky v zásade nie je možné rušenie objednávok. Ak nákupná objednávka (objednávka) bude výnimočne zrušená so vzájomným súhlasom bez stanovenia poplatku za jej zrušenie, poplatok za zrušenie, ktorý má zákazník zaplatiť, je vo výške 20 % alebo 36,00 EUR ako základnej sumy plus daň z pridanej hodnoty. Toto ustanovenie neoprávňuje zákazníka na jednostranné zrušenie zmluvy (objednávky). Tovar bez chýb môže byť vrátený spoločnosti VWR International GmbH len s jej výslovným súhlasom a so zaplateným prepravným. Chladený tovar je vo všeobecnosti vylúčený z vracania.

4. Termíny dodávok, oneskorenie a nedodanie

Snažíme sa dodržiavať nami definované termíny dodávok, no keďže dodávka nezávisí len na nás, nemôžeme dávať akékoľvek záväzné prísľuby. Doba dodania bude predĺžená vyššou mocou a všetkými prekážkami, ktoré nemôžeme  ovplyvniť rozumnými prostriedkami.

Predĺžené termíny dodávok nebudú oprávňovať našich zákazníkov, aby vznášali nároky na náhradu škôd, no naši zákazníci môžu, ak bol termín dodávky predĺžený o viac než štyri týždne, a to výlučne z dôvodu našej chyby, odstúpiť od zmluvy doporučenou poštou. Takéto odstúpenie nadobudne účinnosť, ak nezrealizujeme dodávku v rozumnej predlženej dobe aspoň štyroch týždňov. Zákazník nebude oprávnený vznášať akékoľvek ďalšie nároky.

5. Dodávka, vylúčenie odškodnenia

Tovar bude dodaný v štandardnej komerčnej kvalite. Je prípustné rozumné množstvo čiastkových dodávok. V prípade nákupu podľa vzoriek alebo vzorky, vlastností vzoriek alebo vzorky nie sú garantované. Je vylúčená akákoľvek právna zodpovednosť za vhodnosť dodaného tovaru pre účely zamýšľané zákazníkom, ako aj za škody spôsobené produktom alebo jeho spracovaním. Je najmä vylúčená naša právna zodpovednosť za materiálne škody na základe zákona o právnej zodpovednosti za produkt. Je tiež vylúčená naša právna zodpovednosť za škody vzniknuté následkom poradenstva. Reklamácie zákazníkov môžu byť vo všeobecnosti posudzované, len keď boli zadané písomné objednávky.

6. Preprava a prenos rizika

Dodávka bude realizovaná ex works, prepravné poplatky budú hradené kupujúcim. Z dôvodu zvýšených nákladov na manipuláciu bude v prípade malých objednávok pod 150,00 EUR účtovaná paušálna suma vo výške 15,00 EUR. Ak má zákazník špeciálne požiadavky týkajúce sa druhu prepravy, napr. expresnú prepravu, budú účtované dodatočné náklady.

Riziko bude prenesené na zákazníka, keď tovar bude odovzdaný špeditérovi alebo prepravcovi, v každom prípade keď opustí sklad.

7. Použitie

Produkty, ktoré dodávame, sú určené na používanie v súlade s dokumentáciou a špecifikáciami výrobcu na základe výlučnej zodpovednosti používateľa. Jednako v prípade niektorých špecifických produktov (účinných farmaceutických látok) spoločnosť VWR ako distribútor nie je schopný plniť dané požiadavky (európske smernice pre medicínske produkty na humánne a veterinárne použitie vyrobené v súlade so SVP) a nemôže predávať takéto produkty.

Produkty, ktoré dodávame, sa nemôžu používať ako účinné látky v humánnej alebo veterinárnej medicíne. Na použitie ako farmaceutické, kozmetické alebo potravinárske prísady, pomocné látky pre poľnohospodárstvo, pesticídy alebo látky na použitie v domácnostiach zákazník musí kontaktovať miestnu obchodnú organizáciu spoločnosti VWR.

Naši zákazníci, ktorí zamýšľajú používať tieto produkty pre farmaceutické, kozmetické alebo akékoľvek iné použitie, musia vykonávať svoje vlastné vnútorné kontroly na zabezpečenie, že sú v súlade s ich miestnymi zákonmi a predpismi (napr. Európskym liekopisom, atď.).

Spoločnosť VWR International nebude v žiadnom prípade právne zodpovedná, ak zákazník použije určitý produkt, ktorý nie je vhodný pre dané zamýšľané použitie.

Je zodpovednosťou zákazníka dodržať všetky platné zdravotné, bezpečnostné a iné predpisy a prijať adekvátne kroky v súvislosti so skladovaním, manipuláciou, predajom a používaním produktov.

8. Vyhlásenie zákazníka o dekontaminácii

Prístroje alebo iné materiály, ktoré sú odovzdávané spoločnosti VWR, musia byť dekontaminované zákazníkom alebo koncovým používateľom. Dekontaminácia sa potvrdzuje vyhlásením o dekontaminácii, ktoré sprevádza zásielku.

Za škodu akéhokoľvek druhu, ktorá bola spôsobená chýbajúcim vyčistením a/alebo dekontamináciou, je plne právne zodpovedný zákazník, resp. koncový používateľ.

Každý vlastník prístroja je povinný posunúť ďalej túto informáciu v prípade jeho predaja alebo opustenia.

Pre vracanie opakovanie použiteľných obalov platí výlučne bod 8.

9. Systém refundácie

Opakovane použiteľné obaly alebo nádoby („opakovane použiteľné obaly“) ostávajú vlastníctvom príslušného dodávateľa a sú ponechávané zákazníkovi len na zapožičanie.

Spoločnosť VWR si vyhradzuje právo požadovať zálohy za vratné obaly. Ich výška je v súlade so špecifikáciami príslušného dodávateľa. Záloha bude kompletne refundovaná pri vrátení nepoškodených, úplne vyprázdnených vratných obalov so zaplatenou spätnou prepravou.

V prípade, že vratný obal nebude vrátený alebo bude vrátený poškodený a/alebo bol zákazníkom použitý pre iné než zamýšľané použitie, zákazník zneplatní svoj nárok na refundáciu zálohy. Vzniknuté náklady spoločnosti VWR na vyčistenie alebo zneškodnenie vratných obalov, ktoré neboli úplne vyprázdnené alebo použité pre ich zamýšľaný účel, bude znášať zákazník.


10. Ceny a platba

K cenám bude pripočítavaná daň z pridanej hodnoty.

V prípade značného zvýšenia cien po uzavretí zmluvy budeme mať nárok na obdobné zvýšenie cien. U objednávok pod 1 000,00 EUR si vyhradzujeme právo zdržať sa samostatného potvrdenia objednávky.

Nákupná cena musí byť zaplatená bez zľavy do 14 dní po dátume faktúry.

Budeme však oprávnení realizovať dodávku len po zaplatení vopred alebo po zaplatení pri dodávke bez povinnosti uviesť pre to dôvody.

Ak akceptujeme zmenky alebo šeky, robíme tak len kvôli platbe. Platba bude považovaná za uskutočnenú až po definitívnom zúčtovaní šeku. Diskontné poplatky a úrok budú znášané zákazníkom.

Poplatky za bankové prevody budú znášané zákazníkom.

Ak zákazník bude meškať ohľadom akéhokoľvek zmluvného záväzku voči nám, všetky faktúry sa stanú okamžite splatnými. V prípade oneskorenej platby bude účtovaný úrok vo výške úroku v banke za prečerpanie v danom čase, no v každom prípade minimálne 12 % plus DPH.

Námietky týkajúce sa tovaru neoprávňujú zadržať platbu. Zákazník nebude mať nárok na akúkoľvek kompenzáciu za iné reklamácie.


11. Výhrada vlastníctva

Všetok nami dodaný tovar ostane našim vlastníctvom až do úplného zaplatenia. Ak takýto tovar, ktorý ostáva našim vlastníctvom, bude spracovaný našim zákazníkom, daný majetok bude rozdelený priamo úmerne k hodnotovým podielom v čase spracovávania.

12. Záruka

Bez ohľadu na fakt, či náš zákazník je fyzická osoba alebo nie, pre vzájomné transakcie budú platiť záručné ustanovenia zo zákona. Náhrada následných škôd spôsobených chybami v dodanom tovare bude vylúčená.

13. Miesto plnenia, miestna príslušnosť

Miestom plnenia všetkých služieb je Viedeň. V prípade sporu, ktorý vyvstane z alebo v spojení s našim zmluvným vzťahom alebo jeho zrušením, výhradnú príslušnosť na prvom stupni bude mať súd príslušnej jurisdikcie pre Viedeň 1.


VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150 Viedeň
Telefón: +43 1 97 002 - 0
Fax: +43 1 97 002 - 600
E-mail: info.at@vwr.com
Internet: www.vwr.com

Viedeň, máj 2018

Reg. č.: FN 189903 w
Obchodný súd vo Viedni
IČ DPH: ATU 48152305
Č. DVR: 1034731
Č. ARA: 2158
Č. ERA: 50478

 

 

 

Print These Terms