Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

HPLC columns, HyperSelect™ BDS

Dodávateľ: ES INDUSTRIES
HyperSelect™
These columns are an alternative to the Thermo Fisher Hypersil™ columns. 

OBJEDNAŤ

Rozšíriť všetko / Schovať všetko

HyperSelect™ BDS C18
Column format Phase Veľkosť pórov Particle size Int.Ø×L Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Analytical BDS C18 120 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132291HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122291HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 3 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115191HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 3 µm 3,2×250 mm 1 ESIN15D191HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 3 µm 4×250 mm 1 ESIN154191HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 3 µm 4×150 mm 1 ESIN134191HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 5 µm 3,2×100 mm 1 ESIN12D291HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 3 µm 3,2×150 mm 1 ESIN13D191HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 3 µm 3,2×50 mm 1 ESIN11D191HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 3 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112191HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 3 µm 3,2×100 mm 1 ESIN12D191HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 5 µm 4×250 mm 1 ESIN154291HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 5 µm 3,2×50 mm 1 ESIN11D291HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 3 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125191HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 5 µm 4×100 mm 1 ESIN124291HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 3 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155191HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115291HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 5 µm 4×150 mm 1 ESIN134291HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 5 µm 3,2×250 mm 1 ESIN15D291HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 5 µm 2,1×250 mm 1 ESIN152291HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155291HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135191HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 3 µm 4×50 mm 1 ESIN114191HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 5 µm 4×50 mm 1 ESIN114291HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112291HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 3 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122191HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135291HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125291HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 3 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132191HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 3 µm 2,1×250 mm 1 ESIN152191HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 5 µm 3,2×150 mm 1 ESIN13D291HPBDSC18
Analytical BDS C18 120 Å 3 µm 4×100 mm 1 ESIN124191HPBDSC18

HyperSelect™ BDS C8
Column format Phase Veľkosť pórov Particle size Int.Ø×L Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Analytical BDS C8 120 Å 5 µm 4×100 mm 1 ESIN124291HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 3 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115191HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 3 µm 3,2×250 mm 1 ESIN15D191HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 3 µm 4×150 mm 1 ESIN134191HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115291HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 5 µm 3,2×100 mm 1 ESIN12D291HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 5 µm 3,2×150 mm 1 ESIN13D291HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 5 µm 4×150 mm 1 ESIN134291HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 3 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122191HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 3 µm 4×100 mm 1 ESIN124191HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 5 µm 4×250 mm 1 ESIN154291HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 5 µm 2,1×250 mm 1 ESIN152291HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132291HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125291HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 5 µm 4×50 mm 1 ESIN114291HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 3 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125191HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 5 µm 3,2×250 mm 1 ESIN15D291HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122291HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155291HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 3 µm 4×250 mm 1 ESIN154191HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135191HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 3 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155191HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 3 µm 3,2×100 mm 1 ESIN12D191HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 3 µm 4×50 mm 1 ESIN114191HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 5 µm 3,2×50 mm 1 ESIN11D291HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 3 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112191HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 3 µm 3,2×150 mm 1 ESIN13D191HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 3 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132191HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 3 µm 2,1×250 mm 1 ESIN152191HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135291HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112291HPCBDSC8
Analytical BDS C8 120 Å 3 µm 3,2×50 mm 1 ESIN11D191HPCBDSC8

HyperSelect™ BDS Cyano
Column format Phase Veľkosť pórov Particle size Int.Ø×L Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Analytical BDS cyano 120 Å 5 µm 3,2×250 mm 1 ESIN15D291HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 3 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132191HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 5 µm 3,2×50 mm 1 ESIN11D291HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 5 µm 2,1×250 mm 1 ESIN152291HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 5 µm 4×100 mm 1 ESIN124291HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 5 µm 4×150 mm 1 ESIN134291HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 3 µm 4×100 mm 1 ESIN124191HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 3 µm 3,2×50 mm 1 ESIN11D191HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 3 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112191HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112291HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 3 µm 4×50 mm 1 ESIN114191HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135291HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125291HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 5 µm 4×50 mm 1 ESIN114291HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132291HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 3 µm 4×150 mm 1 ESIN134191HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 5 µm 3,2×100 mm 1 ESIN12D291HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 3 µm 3,2×250 mm 1 ESIN15D191HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 5 µm 4×250 mm 1 ESIN154291HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 3 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122191HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135191HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155291HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 3 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155191HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115291HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 3 µm 2,1×250 mm 1 ESIN152191HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 3 µm 3,2×100 mm 1 ESIN12D191HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 3 µm 4×250 mm 1 ESIN154191HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 5 µm 3,2×150 mm 1 ESIN13D291HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 3 µm 3,2×150 mm 1 ESIN13D191HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122291HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 3 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115191HPCBDSCN
Analytical BDS cyano 120 Å 3 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125191HPCBDSCN

HyperSelect™ BDS Phenyl
Column format Phase Veľkosť pórov Particle size Int.Ø×L Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Analytical BDS phenyl 120 Å 5 µm 3,2×50 mm 1 ESIN11D291HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155291HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 5 µm 3,2×150 mm 1 ESIN13D291HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 3 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115191HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 3 µm 3,2×250 mm 1 ESIN15D191HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 3 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155191HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112291HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 3 µm 2,1×250 mm 1 ESIN152191HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 3 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122191HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 3 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112191HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 5 µm 2,1×250 mm 1 ESIN152291HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 3 µm 4×50 mm 1 ESIN114191HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 3 µm 4×150 mm 1 ESIN134191HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132291HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 3 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132191HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 5 µm 4×250 mm 1 ESIN154291HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 3 µm 3,2×50 mm 1 ESIN11D191HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135191HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 3 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125191HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 3 µm 3,2×150 mm 1 ESIN13D191HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125291HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135291HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115291HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 3 µm 4×250 mm 1 ESIN154191HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 5 µm 4×150 mm 1 ESIN134291HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 5 µm 4×50 mm 1 ESIN114291HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 5 µm 3,2×250 mm 1 ESIN15D291HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 5 µm 4×100 mm 1 ESIN124291HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 3 µm 4×100 mm 1 ESIN124191HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 5 µm 3,2×100 mm 1 ESIN12D291HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 3 µm 3,2×100 mm 1 ESIN12D191HPCBDSPH
Analytical BDS phenyl 120 Å 5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122291HPCBDSPH
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo
 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Platnosť

Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky platia pre celé obchodovanie spoločnosti VWR International GmbH, t.j. konkrétne pre chemikálie, reagencie a diagnostické produkty, ako aj všeobecný laboratórny spotrebný materiál, vrátane zariadení na používanie týchto produktov a poradenstva. Zadaním objednávky zákazník neodvolateľne akceptuje tieto podmienky, ktorých úprava vyžaduje náš písomný súhlas.

Ak bol určitý obchod uzavretý na základe týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok, tieto budú platiť aj pre následné obchodovanie, dokonca aj keď na ne nebude odkazované.

Ak vystupujeme ako zastúpenie iných spoločností, najmä spoločnosti Merck KgaA, Darmstadt, pre takýto sprostredkovaný obchod budú tiež platiť všeobecné podmienky danej spoločnosti (takzvaná rozšírená výhrada vlastníctva s ohľadom na nároky, ktoré vyplývajú z predaja tovaru, ktorý ostáva vlastníctvom spoločnosti VWR, až kým nebude úplne zaplatený, je z pohľadu rakúskych zákonov považovaná za nedohodnutú pre dodávky do Rakúska).  

Neuznávame všeobecné podmienky našich zákazníkov, dokonca aj keď ich explicitne neodmietame v určitom konkrétnom prípade.

2. Ponuky

Naše ponuky a cenníky sú predmetom zmeny. Objednávky od našich zákazníkov, aj keď sú na základe našich ponúk, sa stanú záväznými, len keď budú nami písomne potvrdené alebo keď budú zrealizované.

3. Zrušenie / Vrátenie tovaru

Z dôvodu rýchlej dodávky v zásade nie je možné rušenie objednávok. Ak nákupná objednávka (objednávka) bude výnimočne zrušená so vzájomným súhlasom bez stanovenia poplatku za jej zrušenie, poplatok za zrušenie, ktorý má zákazník zaplatiť, je vo výške 20 % alebo 36,00 EUR ako základnej sumy plus daň z pridanej hodnoty. Toto ustanovenie neoprávňuje zákazníka na jednostranné zrušenie zmluvy (objednávky). Tovar bez chýb môže byť vrátený spoločnosti VWR International GmbH len s jej výslovným súhlasom a so zaplateným prepravným. Chladený tovar je vo všeobecnosti vylúčený z vracania.

4. Termíny dodávok, oneskorenie a nedodanie

Snažíme sa dodržiavať nami definované termíny dodávok, no keďže dodávka nezávisí len na nás, nemôžeme dávať akékoľvek záväzné prísľuby. Doba dodania bude predĺžená vyššou mocou a všetkými prekážkami, ktoré nemôžeme  ovplyvniť rozumnými prostriedkami.

Predĺžené termíny dodávok nebudú oprávňovať našich zákazníkov, aby vznášali nároky na náhradu škôd, no naši zákazníci môžu, ak bol termín dodávky predĺžený o viac než štyri týždne, a to výlučne z dôvodu našej chyby, odstúpiť od zmluvy doporučenou poštou. Takéto odstúpenie nadobudne účinnosť, ak nezrealizujeme dodávku v rozumnej predlženej dobe aspoň štyroch týždňov. Zákazník nebude oprávnený vznášať akékoľvek ďalšie nároky.

5. Dodávka, vylúčenie odškodnenia

Tovar bude dodaný v štandardnej komerčnej kvalite. Je prípustné rozumné množstvo čiastkových dodávok. V prípade nákupu podľa vzoriek alebo vzorky, vlastností vzoriek alebo vzorky nie sú garantované. Je vylúčená akákoľvek právna zodpovednosť za vhodnosť dodaného tovaru pre účely zamýšľané zákazníkom, ako aj za škody spôsobené produktom alebo jeho spracovaním. Je najmä vylúčená naša právna zodpovednosť za materiálne škody na základe zákona o právnej zodpovednosti za produkt. Je tiež vylúčená naša právna zodpovednosť za škody vzniknuté následkom poradenstva. Reklamácie zákazníkov môžu byť vo všeobecnosti posudzované, len keď boli zadané písomné objednávky.

6. Preprava a prenos rizika

Dodávka bude realizovaná ex works, prepravné poplatky budú hradené kupujúcim. Z dôvodu zvýšených nákladov na manipuláciu bude v prípade malých objednávok pod 150,00 EUR účtovaná paušálna suma vo výške 15,00 EUR. Ak má zákazník špeciálne požiadavky týkajúce sa druhu prepravy, napr. expresnú prepravu, budú účtované dodatočné náklady.

Riziko bude prenesené na zákazníka, keď tovar bude odovzdaný špeditérovi alebo prepravcovi, v každom prípade keď opustí sklad.

7. Použitie

Produkty, ktoré dodávame, sú určené na používanie v súlade s dokumentáciou a špecifikáciami výrobcu na základe výlučnej zodpovednosti používateľa. Jednako v prípade niektorých špecifických produktov (účinných farmaceutických látok) spoločnosť VWR ako distribútor nie je schopný plniť dané požiadavky (európske smernice pre medicínske produkty na humánne a veterinárne použitie vyrobené v súlade so SVP) a nemôže predávať takéto produkty.

Produkty, ktoré dodávame, sa nemôžu používať ako účinné látky v humánnej alebo veterinárnej medicíne. Na použitie ako farmaceutické, kozmetické alebo potravinárske prísady, pomocné látky pre poľnohospodárstvo, pesticídy alebo látky na použitie v domácnostiach zákazník musí kontaktovať miestnu obchodnú organizáciu spoločnosti VWR.

Naši zákazníci, ktorí zamýšľajú používať tieto produkty pre farmaceutické, kozmetické alebo akékoľvek iné použitie, musia vykonávať svoje vlastné vnútorné kontroly na zabezpečenie, že sú v súlade s ich miestnymi zákonmi a predpismi (napr. Európskym liekopisom, atď.).

Spoločnosť VWR International nebude v žiadnom prípade právne zodpovedná, ak zákazník použije určitý produkt, ktorý nie je vhodný pre dané zamýšľané použitie.

Je zodpovednosťou zákazníka dodržať všetky platné zdravotné, bezpečnostné a iné predpisy a prijať adekvátne kroky v súvislosti so skladovaním, manipuláciou, predajom a používaním produktov.

8. Vyhlásenie zákazníka o dekontaminácii

Prístroje alebo iné materiály, ktoré sú odovzdávané spoločnosti VWR, musia byť dekontaminované zákazníkom alebo koncovým používateľom. Dekontaminácia sa potvrdzuje vyhlásením o dekontaminácii, ktoré sprevádza zásielku.

Za škodu akéhokoľvek druhu, ktorá bola spôsobená chýbajúcim vyčistením a/alebo dekontamináciou, je plne právne zodpovedný zákazník, resp. koncový používateľ.

Každý vlastník prístroja je povinný posunúť ďalej túto informáciu v prípade jeho predaja alebo opustenia.

Pre vracanie opakovanie použiteľných obalov platí výlučne bod 8.

9. Systém refundácie

Opakovane použiteľné obaly alebo nádoby („opakovane použiteľné obaly“) ostávajú vlastníctvom príslušného dodávateľa a sú ponechávané zákazníkovi len na zapožičanie.

Spoločnosť VWR si vyhradzuje právo požadovať zálohy za vratné obaly. Ich výška je v súlade so špecifikáciami príslušného dodávateľa. Záloha bude kompletne refundovaná pri vrátení nepoškodených, úplne vyprázdnených vratných obalov so zaplatenou spätnou prepravou.

V prípade, že vratný obal nebude vrátený alebo bude vrátený poškodený a/alebo bol zákazníkom použitý pre iné než zamýšľané použitie, zákazník zneplatní svoj nárok na refundáciu zálohy. Vzniknuté náklady spoločnosti VWR na vyčistenie alebo zneškodnenie vratných obalov, ktoré neboli úplne vyprázdnené alebo použité pre ich zamýšľaný účel, bude znášať zákazník.


10. Ceny a platba

K cenám bude pripočítavaná daň z pridanej hodnoty.

V prípade značného zvýšenia cien po uzavretí zmluvy budeme mať nárok na obdobné zvýšenie cien. U objednávok pod 1 000,00 EUR si vyhradzujeme právo zdržať sa samostatného potvrdenia objednávky.

Nákupná cena musí byť zaplatená bez zľavy do 14 dní po dátume faktúry.

Budeme však oprávnení realizovať dodávku len po zaplatení vopred alebo po zaplatení pri dodávke bez povinnosti uviesť pre to dôvody.

Ak akceptujeme zmenky alebo šeky, robíme tak len kvôli platbe. Platba bude považovaná za uskutočnenú až po definitívnom zúčtovaní šeku. Diskontné poplatky a úrok budú znášané zákazníkom.

Poplatky za bankové prevody budú znášané zákazníkom.

Ak zákazník bude meškať ohľadom akéhokoľvek zmluvného záväzku voči nám, všetky faktúry sa stanú okamžite splatnými. V prípade oneskorenej platby bude účtovaný úrok vo výške úroku v banke za prečerpanie v danom čase, no v každom prípade minimálne 12 % plus DPH.

Námietky týkajúce sa tovaru neoprávňujú zadržať platbu. Zákazník nebude mať nárok na akúkoľvek kompenzáciu za iné reklamácie.


11. Výhrada vlastníctva

Všetok nami dodaný tovar ostane našim vlastníctvom až do úplného zaplatenia. Ak takýto tovar, ktorý ostáva našim vlastníctvom, bude spracovaný našim zákazníkom, daný majetok bude rozdelený priamo úmerne k hodnotovým podielom v čase spracovávania.

12. Záruka

Bez ohľadu na fakt, či náš zákazník je fyzická osoba alebo nie, pre vzájomné transakcie budú platiť záručné ustanovenia zo zákona. Náhrada následných škôd spôsobených chybami v dodanom tovare bude vylúčená.

13. Miesto plnenia, miestna príslušnosť

Miestom plnenia všetkých služieb je Viedeň. V prípade sporu, ktorý vyvstane z alebo v spojení s našim zmluvným vzťahom alebo jeho zrušením, výhradnú príslušnosť na prvom stupni bude mať súd príslušnej jurisdikcie pre Viedeň 1.


VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150 Viedeň
Telefón: +43 1 97 002 - 0
Fax: +43 1 97 002 - 600
E-mail: info.at@vwr.com
Internet: www.vwr.com

Viedeň, máj 2018

Reg. č.: FN 189903 w
Obchodný súd vo Viedni
IČ DPH: ATU 48152305
Č. DVR: 1034731
Č. ARA: 2158
Č. ERA: 50478

 

 

 

Print These Terms