Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

HPLC columns, Sonoma™

Dodávateľ: ES INDUSTRIES
Sonoma™
ESIN15D221-SMA-C82EA 0 EUR InStock
ESIN15D221-SMA-C82 ESIN122121-SMA-CN ESIN13D221-SMAC182 ESIN112221-SMA-C82 ESIN125321-SMA-SI2 ESIN122B21-SMA-SI2 ESIN125121-SMA-SI2 ESIN132321-SMA-CN ESIN19D221-SMA-C82 ESIN154321-SMAC182 ESIN195221-SMA-SI2 ESIN195221-SMA-C82 ESIN12D221-SMA-SI2 ESIN115221-SMA-C5 ESIN132321-SMA-PHX ESIN125321-SMA-C5 ESIN134121-SMA-PHX ESIN12D121-SMA-SI2 ESIN164321-SMAC182 ESIN12DB21-SMA-SI2 ESIN165B21-SMA-PHX ESIN112B21-SMA-PHX ESIN135321-SMA-SI2 ESIN11D121-SMA-C82 ESIN114321-SMA-C5 ESIN112B21-SMA-SI2 ESIN134221-SMA-CN ESIN134B21-SMA-SI2 ESIN114321-SMAC182 ESIN115321-SMA-CN ESIN134321-SMA-C82 ESIN135321-SMA-C82 ESIN135121-SMAC182 ESIN13DB21-SMA-SI2 ESIN155221-SMA-CN ESIN132221-SMAC182 ESIN15D321-SMA-PHX ESIN112321-SMA-C82 ESIN11DB21-SMA-PHX ESIN122221-SMA-PHX ESIN112321-SMAC182 ESIN112221-SMA-SI2 ESIN112321-SMA-CN ESIN13D121-SMA-C82 ESIN16D321-SMA-CN ESIN192221-SMA-C82 ESIN132221-SMA-C5 ESIN164B21-SMA-SI2 ESIN122B21-SMAC182 ESIN13DB21-SMA-PHX ESIN134321-SMA-CN ESIN132221-SMA-PHX ESIN192121-SMAC182 ESIN19D121-SMA-C82 ESIN152221-SMA-C82 ESIN13D221-SMA-SI2 ESIN194121-SMA-CN ESIN115321-SMA-C5 ESIN152321-SMA-SI2 ESIN154221-SMA-CN ESIN124121-SMA-SI2 ESIN152221-SMAC182 ESIN115B21-SMA-SI2 ESIN114221-SMA-C82 ESIN12D221-SMAC182 ESIN124B21-SMA-C82 ESIN195121-SMA-CN ESIN125221-SMAC182 ESIN192221-SMA-CN ESIN19D121-SMA-SI2 ESIN112121-SMA-SI2 ESIN122121-SMA-SI2 ESIN114221-SMA-PHX ESIN19D121-SMAC182 ESIN112321-SMA-C5 ESIN154321-SMA-PHX ESIN115121-SMAC182 ESIN135221-SMAC182 ESIN192121-SMA-CN ESIN134121-SMA-C82 ESIN194221-SMA-C82 ESIN155321-SMA-CN ESIN115221-SMA-SI2 ESIN12D321-SMA-SI2 ESIN124321-SMA-C5 ESIN15DB21-SMA-PHX ESIN132121-SMA-C82 ESIN13D121-SMA-SI2 ESIN15D221-SMA-PHX ESIN115221-SMA-CN ESIN19D221-SMA-C5 ESIN15DB21-SMA-C82 ESIN135221-SMA-PHX ESIN194221-SMA-PHX ESIN13DB21-SMA-C82 ESIN162321-SMA-C5 ESIN124221-SMA-C5 ESIN132321-SMAC182 ESIN114221-SMA-SI2 ESIN15D221-SMA-C5 ESIN11D221-SMA-C5 ESIN112221-SMAC182 ESIN135B21-SMA-SI2 ESIN124221-SMA-SI2 ESIN135321-SMA-PHX ESIN125121-SMA-C82 ESIN124221-SMA-PHX ESIN135B21-SMAC182 ESIN155321-SMAC182 ESIN122321-SMA-SI2 ESIN114B21-SMA-SI2 ESIN12DB21-SMA-C82 ESIN19D121-SMA-PHX ESIN13D221-SMA-CN ESIN152B21-SMA-C82 ESIN162B21-SMA-PHX ESIN125221-SMA-PHX ESIN134121-SMA-SI2 ESIN16DB21-SMAC182 ESIN135121-SMA-CN ESIN134B21-SMAC182 ESIN122121-SMA-C82 ESIN155321-SMA-PHX ESIN134221-SMA-C82 ESIN124121-SMA-CN ESIN114321-SMA-PHX ESIN19D221-SMA-PHX ESIN122221-SMA-SI2 ESIN132121-SMA-CN ESIN132321-SMA-C82 ESIN11D121-SMA-PHX ESIN165321-SMA-SI2 ESIN154321-SMA-C5 ESIN15DB21-SMAC182 ESIN12D121-SMA-C82 ESIN164321-SMA-C5 ESIN192221-SMA-C5 ESIN192121-SMA-SI2 ESIN114121-SMA-PHX ESIN135121-SMA-PHX ESIN152B21-SMAC182 ESIN132121-SMA-PHX ESIN16D321-SMA-C82 ESIN11D221-SMA-PHX ESIN195221-SMA-C5 ESIN154B21-SMA-PHX ESIN155221-SMA-C5 ESIN165321-SMAC182 ESIN112321-SMA-SI2 ESIN195221-SMA-CN ESIN132221-SMA-C82 ESIN13D121-SMAC182 ESIN192221-SMAC182 ESIN194121-SMA-PHX ESIN115221-SMA-PHX ESIN11D221-SMAC182 ESIN125221-SMA-C5 ESIN194221-SMA-CN ESIN132B21-SMA-C82 ESIN194121-SMAC182 ESIN19D121-SMA-CN ESIN135221-SMA-C5 ESIN152221-SMA-C5 ESIN124121-SMA-C82 ESIN12D121-SMAC182 ESIN115221-SMAC182 ESIN114321-SMA-CN ESIN195221-SMA-PHX ESIN165B21-SMAC182 ESIN192221-SMA-PHX ESIN135321-SMAC182 ESIN134321-SMA-SI2 ESIN162321-SMA-C82 ESIN162321-SMA-CN ESIN112321-SMA-PHX ESIN11DB21-SMA-C82 ESIN114B21-SMA-PHX ESIN13D221-SMA-PHX ESIN162321-SMA-SI2 ESIN12D121-SMA-PHX ESIN155221-SMA-PHX ESIN19D221-SMA-SI2 ESIN152B21-SMA-SI2 ESIN152221-SMA-SI2 ESIN122121-SMAC182 ESIN115B21-SMA-C82 ESIN124121-SMA-PHX ESIN192121-SMA-C82 ESIN165321-SMA-C5 ESIN115B21-SMAC182 ESIN11D121-SMA-SI2 ESIN195121-SMA-PHX ESIN165B21-SMA-SI2 ESIN132221-SMA-SI2 ESIN155B21-SMA-PHX ESIN125B21-SMAC182 ESIN194221-SMA-SI2 ESIN164321-SMA-CN ESIN13D321-SMA-C82 ESIN134321-SMAC182 ESIN112221-SMA-CN ESIN112221-SMA-PHX ESIN115121-SMA-CN ESIN162B21-SMA-C82 ESIN162321-SMA-PHX ESIN155B21-SMA-SI2 ESIN13D221-SMA-C82 ESIN19D221-SMAC182 ESIN152321-SMA-PHX ESIN152321-SMAC182 ESIN115321-SMAC182 ESIN134121-SMA-CN ESIN132121-SMAC182 ESIN122221-SMA-C82 ESIN122321-SMA-C5 ESIN164321-SMA-C82 ESIN11D121-SMAC182 ESIN152321-SMA-CN ESIN152221-SMA-CN ESIN114221-SMA-CN ESIN15D221-SMAC182 ESIN12DB21-SMAC182 ESIN164B21-SMAC182 ESIN124321-SMA-SI2 ESIN125221-SMA-SI2 ESIN125321-SMA-CN ESIN12D321-SMA-C5 ESIN154221-SMA-C82 ESIN134B21-SMA-C82 ESIN11D321-SMA-C82 ESIN115321-SMA-PHX ESIN154B21-SMA-C82 ESIN122B21-SMA-C82 ESIN135121-SMA-C82 ESIN114321-SMA-C82 ESIN125121-SMAC182 ESIN15DB21-SMA-SI2 ESIN124B21-SMAC182 ESIN114121-SMA-CN ESIN154B21-SMA-SI2 ESIN134221-SMA-C5 ESIN15D321-SMA-SI2 ESIN135221-SMA-C82 ESIN12D321-SMA-PHX ESIN194121-SMA-SI2 ESIN122321-SMA-PHX ESIN13D321-SMA-C5 ESIN155321-SMA-C5 ESIN12D321-SMA-CN ESIN12D321-SMA-C82 ESIN154221-SMA-C5 ESIN162B21-SMAC182 ESIN155321-SMA-SI2 ESIN122221-SMA-CN ESIN11D221-SMA-SI2 ESIN154221-SMA-PHX ESIN114B21-SMA-C82 ESIN125B21-SMA-PHX ESIN162321-SMAC182 ESIN115321-SMA-C82 ESIN135221-SMA-SI2 ESIN15D221-SMA-CN ESIN115121-SMA-PHX ESIN16D321-SMAC182 ESIN11D121-SMA-CN ESIN13D121-SMA-CN ESIN135321-SMA-CN ESIN134121-SMAC182 ESIN11DB21-SMAC182 ESIN15D321-SMA-C82 ESIN115B21-SMA-PHX ESIN195121-SMA-SI2 ESIN114B21-SMAC182 ESIN11D321-SMA-SI2 ESIN13D221-SMA-C5 ESIN154221-SMAC182 ESIN112B21-SMAC182 ESIN125221-SMA-C82 ESIN125321-SMAC182 ESIN125321-SMA-C82 ESIN115121-SMA-C82 ESIN192221-SMA-SI2 ESIN12DB21-SMA-PHX ESIN124221-SMA-C82 ESIN125B21-SMA-SI2 ESIN112B21-SMA-C82 ESIN115221-SMA-C82 ESIN152321-SMA-C82 ESIN11DB21-SMA-SI2 ESIN125121-SMA-CN ESIN122B21-SMA-PHX ESIN164B21-SMA-PHX ESIN11D221-SMA-CN ESIN155221-SMA-SI2 ESIN195121-SMA-C82 ESIN122321-SMA-C82 ESIN124321-SMA-C82 ESIN112121-SMA-PHX ESIN122221-SMA-C5 ESIN112121-SMAC182 ESIN114221-SMAC182 ESIN195121-SMAC182 ESIN195221-SMAC182 ESIN124121-SMAC182 ESIN11D321-SMAC182 ESIN162B21-SMA-SI2 ESIN125321-SMA-PHX ESIN154B21-SMAC182 ESIN154321-SMA-C82 ESIN134321-SMA-C5 ESIN134221-SMA-PHX ESIN124221-SMAC182 ESIN152221-SMA-PHX ESIN16DB21-SMA-SI2 ESIN12D221-SMA-C82 ESIN135B21-SMA-PHX ESIN132B21-SMA-PHX ESIN11D321-SMA-C5 ESIN132B21-SMAC182 ESIN194121-SMA-C82 ESIN194221-SMAC182 ESIN13D321-SMA-SI2 ESIN164321-SMA-SI2 ESIN164321-SMA-PHX ESIN125B21-SMA-C82 ESIN165321-SMA-PHX ESIN124321-SMA-PHX ESIN114121-SMA-SI2 ESIN124221-SMA-CN ESIN16DB21-SMA-PHX ESIN115121-SMA-SI2 ESIN122321-SMA-CN ESIN135321-SMA-C5 ESIN16D321-SMA-PHX ESIN13D121-SMA-PHX ESIN12D221-SMA-CN ESIN19D221-SMA-CN ESIN124321-SMAC182 ESIN132321-SMA-SI2 ESIN164B21-SMA-C82 ESIN12D321-SMAC182 ESIN122121-SMA-PHX ESIN132121-SMA-SI2 ESIN115321-SMA-SI2 ESIN154221-SMA-SI2 ESIN122221-SMAC182 ESIN155B21-SMA-C82 ESIN134221-SMA-SI2 ESIN16D321-SMA-C5 ESIN155221-SMA-C82 ESIN114121-SMAC182 ESIN13D321-SMAC182 ESIN135221-SMA-CN ESIN135B21-SMA-C82 ESIN134321-SMA-PHX ESIN112221-SMA-C5 ESIN13D321-SMA-CN ESIN13D321-SMA-PHX ESIN155B21-SMAC182 ESIN124321-SMA-CN ESIN125121-SMA-PHX ESIN135121-SMA-SI2 ESIN114121-SMA-C82 ESIN11D221-SMA-C82 ESIN192121-SMA-PHX ESIN134B21-SMA-PHX ESIN11D321-SMA-PHX ESIN12D221-SMA-PHX ESIN15D221-SMA-SI2 ESIN112121-SMA-C82 ESIN114321-SMA-SI2 ESIN132B21-SMA-SI2 ESIN124B21-SMA-SI2 ESIN122321-SMAC182 ESIN12D221-SMA-C5 ESIN152B21-SMA-PHX ESIN15D321-SMA-C5 ESIN155321-SMA-C82 ESIN155221-SMAC182 ESIN165321-SMA-C82 ESIN12D121-SMA-CN ESIN194221-SMA-C5 ESIN154321-SMA-CN ESIN154321-SMA-SI2 ESIN13DB21-SMAC182 ESIN125221-SMA-CN ESIN132321-SMA-C5 ESIN124B21-SMA-PHX ESIN165321-SMA-CN ESIN132221-SMA-CN ESIN152321-SMA-C5 ESIN112121-SMA-CN ESIN165B21-SMA-C82 ESIN15D321-SMAC182 ESIN114221-SMA-C5 ESIN11D321-SMA-CN ESIN16DB21-SMA-C82 ESIN134221-SMAC182 ESIN16D321-SMA-SI2 ESIN15D321-SMA-CN
HPLC columns, Sonoma™
Chromatography Columns
These columns are an equivalent to the Phenomenex Luna™ columns.

Order Now
 

OBJEDNÁVKA

Zadať detaily certifikátu

Zadajte číslo šarže:

Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:

Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.

Pôvodný produkt:

Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo
 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Platnosť

Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky platia pre celé obchodovanie spoločnosti VWR International GmbH, t.j. konkrétne pre chemikálie, reagencie a diagnostické produkty, ako aj všeobecný laboratórny spotrebný materiál, vrátane zariadení na používanie týchto produktov a poradenstva. Zadaním objednávky zákazník neodvolateľne akceptuje tieto podmienky, ktorých úprava vyžaduje náš písomný súhlas.

Ak bol určitý obchod uzavretý na základe týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok, tieto budú platiť aj pre následné obchodovanie, dokonca aj keď na ne nebude odkazované.

Ak vystupujeme ako zastúpenie iných spoločností, najmä spoločnosti Merck KgaA, Darmstadt, pre takýto sprostredkovaný obchod budú tiež platiť všeobecné podmienky danej spoločnosti (takzvaná rozšírená výhrada vlastníctva s ohľadom na nároky, ktoré vyplývajú z predaja tovaru, ktorý ostáva vlastníctvom spoločnosti VWR, až kým nebude úplne zaplatený, je z pohľadu rakúskych zákonov považovaná za nedohodnutú pre dodávky do Rakúska).  

Neuznávame všeobecné podmienky našich zákazníkov, dokonca aj keď ich explicitne neodmietame v určitom konkrétnom prípade.

2. Ponuky

Naše ponuky a cenníky sú predmetom zmeny. Objednávky od našich zákazníkov, aj keď sú na základe našich ponúk, sa stanú záväznými, len keď budú nami písomne potvrdené alebo keď budú zrealizované.

3. Zrušenie / Vrátenie tovaru

Z dôvodu rýchlej dodávky v zásade nie je možné rušenie objednávok. Ak nákupná objednávka (objednávka) bude výnimočne zrušená so vzájomným súhlasom bez stanovenia poplatku za jej zrušenie, poplatok za zrušenie, ktorý má zákazník zaplatiť, je vo výške 20 % alebo 36,00 EUR ako základnej sumy plus daň z pridanej hodnoty. Toto ustanovenie neoprávňuje zákazníka na jednostranné zrušenie zmluvy (objednávky). Tovar bez chýb môže byť vrátený spoločnosti VWR International GmbH len s jej výslovným súhlasom a so zaplateným prepravným. Chladený tovar je vo všeobecnosti vylúčený z vracania.

4. Termíny dodávok, oneskorenie a nedodanie

Snažíme sa dodržiavať nami definované termíny dodávok, no keďže dodávka nezávisí len na nás, nemôžeme dávať akékoľvek záväzné prísľuby. Doba dodania bude predĺžená vyššou mocou a všetkými prekážkami, ktoré nemôžeme  ovplyvniť rozumnými prostriedkami.

Predĺžené termíny dodávok nebudú oprávňovať našich zákazníkov, aby vznášali nároky na náhradu škôd, no naši zákazníci môžu, ak bol termín dodávky predĺžený o viac než štyri týždne, a to výlučne z dôvodu našej chyby, odstúpiť od zmluvy doporučenou poštou. Takéto odstúpenie nadobudne účinnosť, ak nezrealizujeme dodávku v rozumnej predlženej dobe aspoň štyroch týždňov. Zákazník nebude oprávnený vznášať akékoľvek ďalšie nároky.

5. Dodávka, vylúčenie odškodnenia

Tovar bude dodaný v štandardnej komerčnej kvalite. Je prípustné rozumné množstvo čiastkových dodávok. V prípade nákupu podľa vzoriek alebo vzorky, vlastností vzoriek alebo vzorky nie sú garantované. Je vylúčená akákoľvek právna zodpovednosť za vhodnosť dodaného tovaru pre účely zamýšľané zákazníkom, ako aj za škody spôsobené produktom alebo jeho spracovaním. Je najmä vylúčená naša právna zodpovednosť za materiálne škody na základe zákona o právnej zodpovednosti za produkt. Je tiež vylúčená naša právna zodpovednosť za škody vzniknuté následkom poradenstva. Reklamácie zákazníkov môžu byť vo všeobecnosti posudzované, len keď boli zadané písomné objednávky.

6. Preprava a prenos rizika

Dodávka bude realizovaná ex works, prepravné poplatky budú hradené kupujúcim. Z dôvodu zvýšených nákladov na manipuláciu bude v prípade malých objednávok pod 150,00 EUR účtovaná paušálna suma vo výške 15,00 EUR. Ak má zákazník špeciálne požiadavky týkajúce sa druhu prepravy, napr. expresnú prepravu, budú účtované dodatočné náklady.

Riziko bude prenesené na zákazníka, keď tovar bude odovzdaný špeditérovi alebo prepravcovi, v každom prípade keď opustí sklad.

7. Použitie

Produkty, ktoré dodávame, sú určené na používanie v súlade s dokumentáciou a špecifikáciami výrobcu na základe výlučnej zodpovednosti používateľa. Jednako v prípade niektorých špecifických produktov (účinných farmaceutických látok) spoločnosť VWR ako distribútor nie je schopný plniť dané požiadavky (európske smernice pre medicínske produkty na humánne a veterinárne použitie vyrobené v súlade so SVP) a nemôže predávať takéto produkty.

Produkty, ktoré dodávame, sa nemôžu používať ako účinné látky v humánnej alebo veterinárnej medicíne. Na použitie ako farmaceutické, kozmetické alebo potravinárske prísady, pomocné látky pre poľnohospodárstvo, pesticídy alebo látky na použitie v domácnostiach zákazník musí kontaktovať miestnu obchodnú organizáciu spoločnosti VWR.

Naši zákazníci, ktorí zamýšľajú používať tieto produkty pre farmaceutické, kozmetické alebo akékoľvek iné použitie, musia vykonávať svoje vlastné vnútorné kontroly na zabezpečenie, že sú v súlade s ich miestnymi zákonmi a predpismi (napr. Európskym liekopisom, atď.).

Spoločnosť VWR International nebude v žiadnom prípade právne zodpovedná, ak zákazník použije určitý produkt, ktorý nie je vhodný pre dané zamýšľané použitie.

Je zodpovednosťou zákazníka dodržať všetky platné zdravotné, bezpečnostné a iné predpisy a prijať adekvátne kroky v súvislosti so skladovaním, manipuláciou, predajom a používaním produktov.

8. Vyhlásenie zákazníka o dekontaminácii

Prístroje alebo iné materiály, ktoré sú odovzdávané spoločnosti VWR, musia byť dekontaminované zákazníkom alebo koncovým používateľom. Dekontaminácia sa potvrdzuje vyhlásením o dekontaminácii, ktoré sprevádza zásielku.

Za škodu akéhokoľvek druhu, ktorá bola spôsobená chýbajúcim vyčistením a/alebo dekontamináciou, je plne právne zodpovedný zákazník, resp. koncový používateľ.

Každý vlastník prístroja je povinný posunúť ďalej túto informáciu v prípade jeho predaja alebo opustenia.

Pre vracanie opakovanie použiteľných obalov platí výlučne bod 8.

9. Systém refundácie

Opakovane použiteľné obaly alebo nádoby („opakovane použiteľné obaly“) ostávajú vlastníctvom príslušného dodávateľa a sú ponechávané zákazníkovi len na zapožičanie.

Spoločnosť VWR si vyhradzuje právo požadovať zálohy za vratné obaly. Ich výška je v súlade so špecifikáciami príslušného dodávateľa. Záloha bude kompletne refundovaná pri vrátení nepoškodených, úplne vyprázdnených vratných obalov so zaplatenou spätnou prepravou.

V prípade, že vratný obal nebude vrátený alebo bude vrátený poškodený a/alebo bol zákazníkom použitý pre iné než zamýšľané použitie, zákazník zneplatní svoj nárok na refundáciu zálohy. Vzniknuté náklady spoločnosti VWR na vyčistenie alebo zneškodnenie vratných obalov, ktoré neboli úplne vyprázdnené alebo použité pre ich zamýšľaný účel, bude znášať zákazník.


10. Ceny a platba

K cenám bude pripočítavaná daň z pridanej hodnoty.

V prípade značného zvýšenia cien po uzavretí zmluvy budeme mať nárok na obdobné zvýšenie cien. U objednávok pod 1 000,00 EUR si vyhradzujeme právo zdržať sa samostatného potvrdenia objednávky.

Nákupná cena musí byť zaplatená bez zľavy do 14 dní po dátume faktúry.

Budeme však oprávnení realizovať dodávku len po zaplatení vopred alebo po zaplatení pri dodávke bez povinnosti uviesť pre to dôvody.

Ak akceptujeme zmenky alebo šeky, robíme tak len kvôli platbe. Platba bude považovaná za uskutočnenú až po definitívnom zúčtovaní šeku. Diskontné poplatky a úrok budú znášané zákazníkom.

Poplatky za bankové prevody budú znášané zákazníkom.

Ak zákazník bude meškať ohľadom akéhokoľvek zmluvného záväzku voči nám, všetky faktúry sa stanú okamžite splatnými. V prípade oneskorenej platby bude účtovaný úrok vo výške úroku v banke za prečerpanie v danom čase, no v každom prípade minimálne 12 % plus DPH.

Námietky týkajúce sa tovaru neoprávňujú zadržať platbu. Zákazník nebude mať nárok na akúkoľvek kompenzáciu za iné reklamácie.


11. Výhrada vlastníctva

Všetok nami dodaný tovar ostane našim vlastníctvom až do úplného zaplatenia. Ak takýto tovar, ktorý ostáva našim vlastníctvom, bude spracovaný našim zákazníkom, daný majetok bude rozdelený priamo úmerne k hodnotovým podielom v čase spracovávania.

12. Záruka

Bez ohľadu na fakt, či náš zákazník je fyzická osoba alebo nie, pre vzájomné transakcie budú platiť záručné ustanovenia zo zákona. Náhrada následných škôd spôsobených chybami v dodanom tovare bude vylúčená.

13. Miesto plnenia, miestna príslušnosť

Miestom plnenia všetkých služieb je Viedeň. V prípade sporu, ktorý vyvstane z alebo v spojení s našim zmluvným vzťahom alebo jeho zrušením, výhradnú príslušnosť na prvom stupni bude mať súd príslušnej jurisdikcie pre Viedeň 1.


VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150 Viedeň
Telefón: +43 1 97 002 - 0
Fax: +43 1 97 002 - 600
E-mail: info.at@vwr.com
Internet: www.vwr.com

Viedeň, máj 2018

Reg. č.: FN 189903 w
Obchodný súd vo Viedni
IČ DPH: ATU 48152305
Č. DVR: 1034731
Č. ARA: 2158
Č. ERA: 50478

 

 

 

Print These Terms