Tlačiť

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)

Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo

39397.06EA 90.5 EUR InStock
39397.06 39397.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Vzorec: C₂₂H₃₈O₄Pb
Mw: 573,73 g/mol
Teplota varu: 134 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Teplota tavenia: 126…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070468
Číslo CAS: 21319-43-7
OSN: 3467
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more