Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Jednotky čerpadiel rotarus®

Dodávateľ: HIRSCHMANN

rotarus®
HIRS9501874 224-0118 224-0110 224-0115 224-0109 HIRS9501232 224-0119 224-0112 224-0113 224-0117 224-0116 224-0114 224-0120 224-0111 HIRS9501872 HIRS9501132
Jednotky čerpadiel rotarus®
Pumps Peristaltic Pumps
Rad peristaltických čerpadiel rotarus® s možnosťou výberu rôznych motorov, rôznych krycích bezpečnostných skiel a inteligentným ovládaním objemov podávania, ktorý pokrýva široké spektrum aplikačných oblastí v laboratóriu alebo priemysle.

  • Vymeniteľné hlavice čerpadiel, jednokanálový a multikanálový dizajn
  • Rýchla výmena hlavíc čerpadiel bez použitie nástrojov
  • Kalibrovateľné
  • Prevádzka pri 24 V DC, je možné aj použitie v exteriéri spolu s vhodným príslušenstvom
  • Rozhranie USB a RS232 na počítačové pripojenie
  • Prietoková rýchlosť závisí od typu použitej hlavice čerpadla

50 a 100 W motory zaručujú presnú dodávku pri rozsahu otáčok od 0,2 do 500 min⁻¹. Znamená to, že média s vysokou viskozitou je možné presne dávkovať. Konfiguračné údaje základných parametrov je tak možné kedykoľvek uložiť a načítať. Prietokové a objemové modely disponujú automatickou detekciou upchatia a monitorovaním poškodenia hadičky.

rotarus® standard: Výkonný základný model s ovládacím panelom na kryte. Rýchlosť možno naprogramovať priamo na jednotke.

rotarus® flow: Praktické dávkovacie čerpadlo s možnosťou regulácie rýchlosti a prietoku. Obzvlášť vhodné na dávkovacie úlohy, ktoré vyžadujú určitú rýchlosť dávkovania kalibrovanú rýchlosťou prietoku. Ovládací panel na kryte so základnými funkciami (rýchlosť); externý ovládací modul s dotykovou obrazovkou TFT s ďalšími funkciami (prietoková rýchlosť). Automatická detekcia hlavice čerpadla a hadičky pomocou technológie RFID. Integrovaná detekcia upchatia a monitorovanie poškodenia.

rotarus® volume: Mimoriadne praktické čerpadlo s presným dávkovaním – špičkový model. Možnosti výberu rýchlosti, prietokovej rýchlosti, trvania dávkovania, celkového objemu a škály ďalších inteligentných funkcií. Ovládať je možné aj rôzne spôsoby čerpania s premenlivými cyklami a graduovanou rýchlosťou. Ovládací panel/modul, technológia RFID, detekcia upchatia a monitorovanie poškodenia ako v prípade modelu rotarus® flow.

rotarus® smart: Dopĺňa výber jednotiek čerpadiel rotarus® v základnom segmente. Ovládací panel na kryte umožňuje jednoduchú a rýchlu konfiguráciu najdôležitejších parametrov, pričom rýchlosť je možné naprogramovať priamo na jednotke. Kvôli malým nárokom na priestor sa ľahko integruje do existujúce laboratórneho prostredia alebo výrobného systému. K dispozícii s 30 W alebo 40 W motorom.

rotarus® fast: Špeciálne navrhnuté na kombinovanie s hlavicami piestových čerpadiel. Homogénna geometria prispôsobenia hlavice čerpadla umožňuje aj použitie všetkých hlavíc peristaltických čerpadiel zo skupiny rotarus®. Predstavuje maximálnu inteligenciu a môže sa použiť ako podávacie čerpadlo, ale aj ako dávkovacie čerpadlo. Rovnako ako v celej skupine rotarus, požadované parametre sa môžu naprogramovať mimoriadne jasným a názorným spôsobom pomocou dotykovej obrazovky TFT. Technológia RFID deteguje nainštalovanú hlavicu čerpadla a rotarus® fast sa automaticky prispôsobí príslušným parametrom bez zásahu operátora. Umožňuje to napr. automatickú aktiváciu maximálnej rýchlosti, ktorá je najvhodnejšia pre hlavicu čerpadla. Optimálna rýchlosť podávania podľa hlavice čerpadla sa preto využíva ako výsledok, zatiaľ čo súčasne sa znižuje opotrebovanie. K dispozícii s 80 W motorom.

Informácie o príslušenstve: Hlavice čerpadla a príslušenstvo: Skupina produktov rotarus ponúka široký výber hlavíc jedno- a multikanálových peristaltických čerpadiel, ako aj hlavice piestových čerpadiel. Technológia pripojenia je koncipovaná na rýchlu a jednoduchú manipuláciu. Hlavice čerpadiel je možné vymieňať jedným krokom bez použitia nástrojov. Všetky hlavice čerpadiel od spoločnosti Hirschmann disponujú technológiou RFID na automatickú detekciu hlavice čerpadla. Napríklad, môžete spustiť dávkovanie pedálovým spínačom a obidve ruky môžete mať voľné na prácu na laboratórnom stole. Kryt čerpadla je možné pripojiť k stojanu alebo stohovaný. Prietokové, objemové a rýchle modely rotarus® sú komplexné, ale stále sa môžu jednoducho naprogramovať prostredníctvom ovládacieho modulu.

Order Now
 

OBJEDNÁVKA

ŠPECIFIKÁCIA

PRÍSLUŠENSTVO

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Zadať detaily certifikátu

Zadajte číslo šarže:

Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:

Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.

Pôvodný produkt:

Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo
 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Platnosť

Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky platia pre celé obchodovanie spoločnosti VWR International GmbH, t.j. konkrétne pre chemikálie, reagencie a diagnostické produkty, ako aj všeobecný laboratórny spotrebný materiál, vrátane zariadení na používanie týchto produktov a poradenstva. Zadaním objednávky zákazník neodvolateľne akceptuje tieto podmienky, ktorých úprava vyžaduje náš písomný súhlas.

Ak bol určitý obchod uzavretý na základe týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok, tieto budú platiť aj pre následné obchodovanie, dokonca aj keď na ne nebude odkazované.

Ak vystupujeme ako zastúpenie iných spoločností, najmä spoločnosti Merck KgaA, Darmstadt, pre takýto sprostredkovaný obchod budú tiež platiť všeobecné podmienky danej spoločnosti (takzvaná rozšírená výhrada vlastníctva s ohľadom na nároky, ktoré vyplývajú z predaja tovaru, ktorý ostáva vlastníctvom spoločnosti VWR, až kým nebude úplne zaplatený, je z pohľadu rakúskych zákonov považovaná za nedohodnutú pre dodávky do Rakúska).  

Neuznávame všeobecné podmienky našich zákazníkov, dokonca aj keď ich explicitne neodmietame v určitom konkrétnom prípade.

2. Ponuky

Naše ponuky a cenníky sú predmetom zmeny. Objednávky od našich zákazníkov, aj keď sú na základe našich ponúk, sa stanú záväznými, len keď budú nami písomne potvrdené alebo keď budú zrealizované.

3. Zrušenie / Vrátenie tovaru

Z dôvodu rýchlej dodávky v zásade nie je možné rušenie objednávok. Ak nákupná objednávka (objednávka) bude výnimočne zrušená so vzájomným súhlasom bez stanovenia poplatku za jej zrušenie, poplatok za zrušenie, ktorý má zákazník zaplatiť, je vo výške 20 % alebo 36,00 EUR ako základnej sumy plus daň z pridanej hodnoty. Toto ustanovenie neoprávňuje zákazníka na jednostranné zrušenie zmluvy (objednávky). Tovar bez chýb môže byť vrátený spoločnosti VWR International GmbH len s jej výslovným súhlasom a so zaplateným prepravným. Chladený tovar je vo všeobecnosti vylúčený z vracania.

4. Termíny dodávok, oneskorenie a nedodanie

Snažíme sa dodržiavať nami definované termíny dodávok, no keďže dodávka nezávisí len na nás, nemôžeme dávať akékoľvek záväzné prísľuby. Doba dodania bude predĺžená vyššou mocou a všetkými prekážkami, ktoré nemôžeme  ovplyvniť rozumnými prostriedkami.

Predĺžené termíny dodávok nebudú oprávňovať našich zákazníkov, aby vznášali nároky na náhradu škôd, no naši zákazníci môžu, ak bol termín dodávky predĺžený o viac než štyri týždne, a to výlučne z dôvodu našej chyby, odstúpiť od zmluvy doporučenou poštou. Takéto odstúpenie nadobudne účinnosť, ak nezrealizujeme dodávku v rozumnej predlženej dobe aspoň štyroch týždňov. Zákazník nebude oprávnený vznášať akékoľvek ďalšie nároky.

5. Dodávka, vylúčenie odškodnenia

Tovar bude dodaný v štandardnej komerčnej kvalite. Je prípustné rozumné množstvo čiastkových dodávok. V prípade nákupu podľa vzoriek alebo vzorky, vlastností vzoriek alebo vzorky nie sú garantované. Je vylúčená akákoľvek právna zodpovednosť za vhodnosť dodaného tovaru pre účely zamýšľané zákazníkom, ako aj za škody spôsobené produktom alebo jeho spracovaním. Je najmä vylúčená naša právna zodpovednosť za materiálne škody na základe zákona o právnej zodpovednosti za produkt. Je tiež vylúčená naša právna zodpovednosť za škody vzniknuté následkom poradenstva. Reklamácie zákazníkov môžu byť vo všeobecnosti posudzované, len keď boli zadané písomné objednávky.

6. Preprava a prenos rizika

Dodávka bude realizovaná ex works, prepravné poplatky budú hradené kupujúcim. Z dôvodu zvýšených nákladov na manipuláciu bude v prípade malých objednávok pod 150,00 EUR účtovaná paušálna suma vo výške 15,00 EUR. Ak má zákazník špeciálne požiadavky týkajúce sa druhu prepravy, napr. expresnú prepravu, budú účtované dodatočné náklady.

Riziko bude prenesené na zákazníka, keď tovar bude odovzdaný špeditérovi alebo prepravcovi, v každom prípade keď opustí sklad.

7. Použitie

Produkty, ktoré dodávame, sú určené na používanie v súlade s dokumentáciou a špecifikáciami výrobcu na základe výlučnej zodpovednosti používateľa. Jednako v prípade niektorých špecifických produktov (účinných farmaceutických látok) spoločnosť VWR ako distribútor nie je schopný plniť dané požiadavky (európske smernice pre medicínske produkty na humánne a veterinárne použitie vyrobené v súlade so SVP) a nemôže predávať takéto produkty.

Produkty, ktoré dodávame, sa nemôžu používať ako účinné látky v humánnej alebo veterinárnej medicíne. Na použitie ako farmaceutické, kozmetické alebo potravinárske prísady, pomocné látky pre poľnohospodárstvo, pesticídy alebo látky na použitie v domácnostiach zákazník musí kontaktovať miestnu obchodnú organizáciu spoločnosti VWR.

Naši zákazníci, ktorí zamýšľajú používať tieto produkty pre farmaceutické, kozmetické alebo akékoľvek iné použitie, musia vykonávať svoje vlastné vnútorné kontroly na zabezpečenie, že sú v súlade s ich miestnymi zákonmi a predpismi (napr. Európskym liekopisom, atď.).

Spoločnosť VWR International nebude v žiadnom prípade právne zodpovedná, ak zákazník použije určitý produkt, ktorý nie je vhodný pre dané zamýšľané použitie.

Je zodpovednosťou zákazníka dodržať všetky platné zdravotné, bezpečnostné a iné predpisy a prijať adekvátne kroky v súvislosti so skladovaním, manipuláciou, predajom a používaním produktov.

8. Vyhlásenie zákazníka o dekontaminácii

Prístroje alebo iné materiály, ktoré sú odovzdávané spoločnosti VWR, musia byť dekontaminované zákazníkom alebo koncovým používateľom. Dekontaminácia sa potvrdzuje vyhlásením o dekontaminácii, ktoré sprevádza zásielku.

Za škodu akéhokoľvek druhu, ktorá bola spôsobená chýbajúcim vyčistením a/alebo dekontamináciou, je plne právne zodpovedný zákazník, resp. koncový používateľ.

Každý vlastník prístroja je povinný posunúť ďalej túto informáciu v prípade jeho predaja alebo opustenia.

Pre vracanie opakovanie použiteľných obalov platí výlučne bod 8.

9. Systém refundácie

Opakovane použiteľné obaly alebo nádoby („opakovane použiteľné obaly“) ostávajú vlastníctvom príslušného dodávateľa a sú ponechávané zákazníkovi len na zapožičanie.

Spoločnosť VWR si vyhradzuje právo požadovať zálohy za vratné obaly. Ich výška je v súlade so špecifikáciami príslušného dodávateľa. Záloha bude kompletne refundovaná pri vrátení nepoškodených, úplne vyprázdnených vratných obalov so zaplatenou spätnou prepravou.

V prípade, že vratný obal nebude vrátený alebo bude vrátený poškodený a/alebo bol zákazníkom použitý pre iné než zamýšľané použitie, zákazník zneplatní svoj nárok na refundáciu zálohy. Vzniknuté náklady spoločnosti VWR na vyčistenie alebo zneškodnenie vratných obalov, ktoré neboli úplne vyprázdnené alebo použité pre ich zamýšľaný účel, bude znášať zákazník.


10. Ceny a platba

K cenám bude pripočítavaná daň z pridanej hodnoty.

V prípade značného zvýšenia cien po uzavretí zmluvy budeme mať nárok na obdobné zvýšenie cien. U objednávok pod 1 000,00 EUR si vyhradzujeme právo zdržať sa samostatného potvrdenia objednávky.

Nákupná cena musí byť zaplatená bez zľavy do 14 dní po dátume faktúry.

Budeme však oprávnení realizovať dodávku len po zaplatení vopred alebo po zaplatení pri dodávke bez povinnosti uviesť pre to dôvody.

Ak akceptujeme zmenky alebo šeky, robíme tak len kvôli platbe. Platba bude považovaná za uskutočnenú až po definitívnom zúčtovaní šeku. Diskontné poplatky a úrok budú znášané zákazníkom.

Poplatky za bankové prevody budú znášané zákazníkom.

Ak zákazník bude meškať ohľadom akéhokoľvek zmluvného záväzku voči nám, všetky faktúry sa stanú okamžite splatnými. V prípade oneskorenej platby bude účtovaný úrok vo výške úroku v banke za prečerpanie v danom čase, no v každom prípade minimálne 12 % plus DPH.

Námietky týkajúce sa tovaru neoprávňujú zadržať platbu. Zákazník nebude mať nárok na akúkoľvek kompenzáciu za iné reklamácie.


11. Výhrada vlastníctva

Všetok nami dodaný tovar ostane našim vlastníctvom až do úplného zaplatenia. Ak takýto tovar, ktorý ostáva našim vlastníctvom, bude spracovaný našim zákazníkom, daný majetok bude rozdelený priamo úmerne k hodnotovým podielom v čase spracovávania.

12. Záruka

Bez ohľadu na fakt, či náš zákazník je fyzická osoba alebo nie, pre vzájomné transakcie budú platiť záručné ustanovenia zo zákona. Náhrada následných škôd spôsobených chybami v dodanom tovare bude vylúčená.

13. Miesto plnenia, miestna príslušnosť

Miestom plnenia všetkých služieb je Viedeň. V prípade sporu, ktorý vyvstane z alebo v spojení s našim zmluvným vzťahom alebo jeho zrušením, výhradnú príslušnosť na prvom stupni bude mať súd príslušnej jurisdikcie pre Viedeň 1.


VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150 Viedeň
Telefón: +43 1 97 002 - 0
Fax: +43 1 97 002 - 600
E-mail: info.at@vwr.com
Internet: www.vwr.com

Viedeň, máj 2018

Reg. č.: FN 189903 w
Obchodný súd vo Viedni
IČ DPH: ATU 48152305
Č. DVR: 1034731
Č. ARA: 2158
Č. ERA: 50478

 

 

 

Print These Terms