Tlačiť

E-Z 96® Mag-Bind® Bacterial DNA 96 kit

Dodávateľ: Omega Bio-Tek
M2350-01EA 1069.19 EUR
M2350-01 M2350-00
E-Z 96® Mag-Bind® Bacterial DNA 96 kit
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Souprava pro izolaci bakteriální DNA E-Z 96® Mag-Bind® umožňuje rychlou a spolehlivou izolaci genomové DNA (gDNA) vysoké kvality z široké škály druhů bakterií. Naráz může být zpracováváno až 0,5 ml gram pozitivních či gram negativních bakteriálních kultur. Klíčem k tomuto systému jsou částice Mag-Bind®, které v reversibilním procesu naváží za jistých optimálních podmínek DNA či RNA a umožní tak odstranění proteinů či jiných kontaminantů.

Po sesbírání bakteriálních buněk z kultury nebo z povrchu agaru je jejich buněčná stěna odstraněna pomocí lyzozomů, následuje štěpění proteinázou K. Po lyzi dojde k nastavení podmínek k navázání a do vzorku jsou přimíchány částice Mag-Bind®, které na sebe naváží DNA. Tři rychlé promývací kroky odstraní stopy solí a kontaminujících proteinů a poté je DNA eluována do vody nebo pufru s nízkou iontovou silou. Purifikovaná DNA může být přímo použita pro následné aplikace bez nutnosti dalšího čištění.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR