Tlačiť

Soupravy pro izolaci genomové DNA z půdy, E.Z.N.A.® Mag-Bind® Soil DNA 96 Kit

Dodávateľ: Omega Bio-Tek
M5645-00EA 461.29 EUR
M5645-00 M5645-01
Soupravy pro izolaci genomové DNA z půdy, E.Z.N.A.® Mag-Bind® Soil DNA 96 Kit
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Souprava pro izolaci genomové DNA z půdy, E.Z.N.A.® Mag-Bind® Soil DNA 96 Kit, poskytuje rychlou a snadnou metodu izolace genomové DNA ze vzorků půdy s vysokým obsahem huminových kyselin v 96-jamkovém formátu. Vzorky půdy jsou nejprve umístěny do homogenizačních zkumavek s kuličkami, kde dojde k jejcih rychlé a důkladné homogenizaci. Po lyzi jsou odstraněny proteiny a nerozpustné částice. Posléze dojde k nastavení podmínek pro navázání a do roztoku jsou přidány částice Mag-Bind®, které na sebe naváží DNA. Po dvou rychlých promytích odstraňujících zbytky kontaminantů je čistá DNA eluována do eluačního pufru nebo do vody. Purifikovaná DNA je připravena k použití ve většině následných aplikací, jako jsou PCR, Southern blotting a analýza SNP.

  • rychlá izolace vysoce kvalitní genomové DNA připravené k použití.
  • DNA s vysoce integrální strukturou bez obsahu huminových kyselin
  • snadná a efektivní izolace DNA z půdních bakterií
  • vyhovuje většině robotických jednotek
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR