Tlačiť

Soupravy pro izolaci genomové DNA z rostlin, E.Z.N.A.® HP Plant DNA Kit

Dodávateľ: VWR - Omega Bio-Tek
E.Z.N.A.®
D2485-02EA 572 EUR
D2485-02
Soupravy pro izolaci genomové DNA z rostlin, E.Z.N.A.® HP Plant DNA Kit
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Souprava E.Z.N.A.® HP Plant DNA Kit je navržena speciálně pro účinnou izolaci genomové DNA o velikosti až 60 kb z čerstvých i suchých vzorků rostlinných tkání bohatých na lipidy, polyfenoly nebo polysacharidy, případně vzorků s nižším obsahem DNA. Do 60 minut je možno zpracovat až 100 mg čerstvého nebo 30 mg suchého vzorku. Izolační postup je založen na známých vlastnostech kationického detergentu, cetyltrimethylammoniumbromidu (CTAB), ve spojení s HiBind matricí, schopnou selektivně vázat DNA. Vzorky jsou homogenizovány a lyzovány v pufru s vysokou koncentrací solí obsahujícím CTAB a extrahovány chloroformem pro odstranění polysacharidů a dalších sloučenin narušujících izolaci DNA a následné aplikace. Po úpravě vazebných podmínek je DNA dále purifikována pomocí HiBind® DNA centrifugačních kolonek. Díky odstranění proteinů a dalších kontaminantů je získána vysoce kvalitní genomová DNA vhodná pro následné aplikace, jako jsou PCR, štěpení endonukleázou a hybridizační techniky.

  • izolace DNA do 60 minut (po lyzi)
  • reprodukovatelná purifikace DNA ze širokého spektra vzorků
  • purifikovaná DNA je vhodná pro jakoukoli další aplikaci
  • účinná purifikace DNA i ze speciálních vzorků
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR