Tlačiť

Kyselina šťavelová dihydrát 99.5-102.5%, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Dodávateľ: Avantor
Varování

0230-07EA 0 EUR
0230-05 0230-07 0230-01
Kyselina šťavelová dihydrát 99.5-102.5%, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Kyselina šťavelová dihydrát

  • Lot analysis on label

Vzorec: HO₂CCO₂H·2H₂O
Mw: 126,07 g/mol
Teplota varu: 149…160 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 101 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149102
Číslo CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
OSN: 3261
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 12,07043
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/16/2297216.jpg

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (HOCOCOOH2H₂O) (by KMnO₄ titrn) 99.5 - 102.5 %
Insoluble Matter ≤ 0.005 %
Residue after Ignition ≤ 0.010 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Calcium (Ca)(by FES) ≤ 0.001 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤ 0.001 %
Substances Darkened by Hot H₂SO₄ Passes Test
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 2.0 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR