Tlačiť

1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 95%

Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování

ACRO121200250EA 0 EUR
ACRO121200250 ACRO121205000 ACRO121201000
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 95%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine

Appearance: Clear light yellow to brown Liquid

Vzorec: C₆H₁₃NO
Mw: 115,18 g/mol
Teplota varu: 79…81 °C (13 mmHg)
Hustota: 0,98 g/cm³
Teplota vzplanutia: 56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003181
Číslo CAS: 2955-88-6
OSN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4713 to 1.4743 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR