Tlačiť

Methanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® ACS, Reag. Ph. Eur., super gradient grade for HPLC, suitable for UPLC/UHPLC instruments

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí


Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

85681.360EA 129.6 EUR
85681.360 85681.400 85681.320 85681.290
Methanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® ACS, Reag. Ph. Eur., super gradient grade for HPLC, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Mw: 32,04 g/mol
Teplota varu: 64,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004595
Číslo CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
OSN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg

Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt

Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)

Otestujte ich a presvedčte sa sami

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay (GC) Min. 99.9 %
Carbonyl compounds Passes test
Identification Passes test
Solubility in water Passes test
Substances darkened by sulphuric acid Passes test
Substances reducing permanganate Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 64 - 65 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/20) 0.791 - 0.793
Evaporation residue Max. 1 ppm
Water Max. 0.02 %
Gradient (235 nm) Max. 2 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
Transmittance (210 nm) Min. 45 %
Transmittance (220 nm) Min. 65 %
Transmittance (225 nm) Min. 70 %
Transmittance (230 nm) Min. 83 %
Transmittance (235 nm) Min. 85 %
Transmittance (240 nm) Min. 90 %
Transmittance (250 nm) Min. 95 %
Transmittance (260 nm) Min. 98 %
Transmittance (280-400 nm) Min. 98 %
Absorbance (210 nm) Max. 0.347
Absorbance (220 nm) Max. 0.188
Absorbance (225 nm) Max. 0.155
Absorbance (230 nm) Max. 0.081
Absorbance (235 nm) Max. 0.071
Absorbance (240 nm) Max. 0.046
Absorbance (250 nm) Max. 0.023
Absorbance (260 nm) Max. 0.009
Absorbance (280-400 nm) Max. 0.009
Fluorescence (as quinine; 254 nm) Max. 1 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) Max. 0.5 ppb
Conforms Ph.Eur. R1 1053201 Passes test
Conforms Ph.Eur. R2 1053202 Passes test
Conforms to ACS Passes test
Filtered at 02 µm Confirmed

Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt

Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)

Otestujte ich a presvedčte sa sami

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR