Tlačiť

Třepačky reciproční, Advanced 3750

Dodávateľ: VWR, part of Avantor


444-2909EA 2058.33 EUR
VWRU97007-744 444-2911 444-2910 444-2909
Třepačky reciproční, Advanced 3750
Třepačky Třepačky reciprotační
Digitální třepačka s regulací pomocí mikroprocesoru je ideální pro široký rozsah procesů míchání, například studii rozpustnosti a procesy extrakce. Variabilní regulace rychlosti otáčení zajišťuje konzistentní, rovnoměrný proces promíchávání. Systém zařízení průběžně sleduje rychlost třepání a automaticky ji udržuje na nastavené hodnotě dokonce i při změně zatížení.

  • dva nezávislé LED displeje pro zobrazení rychlosti a času
  • zabudovaný časovač, 1 s až 160 h, displej zobrazuje uplynulý čas míchání nebo odečet nastavené doby, automatické vypnutí a zvukový signál po dokončení programu
  • provozní teplota zařízení -10 až +60 °C (max. 80% relativní vlhkost, bez kondenzace), v inkubátoru, CO₂ inkubátoru nebo v chlazených místnostech

Zobrazená rychlost otáčení na displeji je udržována s přesností 1 % nastavené hodnoty rychlosti. Zařízení je, pro vyšší bezpečnost práce, dále vybaveno funkcí pomalého náběhu, kdy motor plynule zvedá otáčky až na nastavenou hodnotu rychlosti. Zabudované čidlo zatížení umí rozpoznat, když je zařízení nerovnoměrně zatíženo, a automaticky tak sníží rychlost otáčení na bezpečnou hodnotu, aby se zabránilo rozlití vzorků nebo poškození. Režim kalibrace rychlosti umožňuje uživateli znovu kalibrovat displej pro zobrazení rychlosti a rozhraní RS232 umožňuje obousměrnou komunikaci pro zaznamenávání dat a regulaci jednotky.

Informace o dodávce: dodáváno společně s protiskluzovou gumovou podložkou, avšak bez nástavců pro uchycení vzorku. Příslušenství je nutné objednat zvlášť.

Pozor: * desky mohou být použity s dvěma nosnými podpěrami (444-2965), které umožňují stohování desek na sebe s mezerou mezi deskami 254 mm (doporučeno pro desky vybrané velikosti)
**stohování desek se nedoporučuje pro modely 3750 nebo 5000

* desky mohou být použity s dvěma nosnými podpěrami (444-2965), které umožňují stohování desek na sebe. Mezi deskami vznikne mezera 254 mm (doporučeno pro desky vybrané velikosti)

**stohování desek se nedoporučuje pro modely třepaček 3750 nebo 5000
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR