Tlačiť

E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit

Dodávateľ: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A.®
D5032-03EA 390.19 EUR
D5032-03 D5032-00
E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Souprava pro izolaci genomové DNA z krve, E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit, nabízí spolehlivou metodu izolace genomové DNA s vysokou molekulární hmotností z čerstvé, zmražené nebo celé krve ošetřené proti srážení. Metodu lze také použít k izolaci genomové DNA z buffy coatu, kostní dřeně nebo buněk z kultur. Bez extrakce fenolem či chloroformem. Časově náročné kroky, jako je ultracentrifugace CsCl gradientu, jsou eliminovány. DNA purifikovaná pomocí E.Z.N.A.® SQ Blood DNA soupravy je připravena pro následné aplikace, jako jsou PCR, Southern blotting a restrikční enzymatické štěpení.

  • izoluje vysoce kvalitní genomovou DNA s vysokou molekulovou hmotností
  • purifikuje DNA ve vzorcích různého objemu od 0,1 do 10 ml
  • zpracování vzorků za méně než 90 minut
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR