Tlačiť

Soupravy pro izolaci genomové DNA z bakterií, E.Z.N.A.® Bacterial DNA Kit

Dodávateľ: VWR - Omega Bio-Tek
D3350-02EA 593.78 EUR
D3350-02 D3350-01 D3350-00
Soupravy pro izolaci genomové DNA z bakterií, E.Z.N.A.® Bacterial DNA Kit
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Souprava E.Z.N.A.® Bacterial DNA Kit umožňuje rychlou a spolehlivou izolaci vysoce kvalitní celkové buněčné DNA ze širokého spektra bakterií. Souprava využívá optimálních lyzačních podmínek, v každé kolonce lze zpracovat až 1×10⁹ bakteriálních buněk. Bez organické extrakce - úspora času i plastového odpadu, což umožňuje zpracovávat současně více vzorků. Bakteriální buňky jsou pěstovány do log-fáze a následně použity. Buněčná stěna je odstraněna štěpením lysozymem a mechanicky pomocí kuliček, následně štěpením proteázou. Po lyzi jsou upraveny vazebné podmínky a vzorek je dále purifikován pomocí HiBind DNA centrifugačních kolonek. Dva rychlé promývací kroky odstraní stopy solí a kontaminujících proteinů a poté je DNA eluována vodou nebo elučním pufrem. Purifikovaná DNA může být přímo použita pro následné aplikace bez nutnosti dalšího čištění.

  • vhodná pro většinu bakteriálních kmenů
  • izolace DNA do 20 minut (po lyzi)
  • optimalizované pufry zaručují čistou DNA
  • bez organických extrakcí
  • purifikovaná DNA je vhodná pro většinu aplikací
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR