Tlačiť

Soupravy pro extrakci z gelů, E.Z.N.A.®

Dodávateľ: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A.®
D2500-02EA 290.43 EUR
D2500-02 D2500-00 D2500-01 D6294-02 D6294-00 D6294-01
Soupravy pro extrakci z gelů, E.Z.N.A.®
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Purifikace DNA z gelů je běžná technika používaná pro izolaci specifických fragmentů DNA. Většina metod však buďto neumožňuje kompletní odstranění agarózy (což může vést k problémům při následných aplikacích), nastříhá řetězce DNA nebo poskytuje velmi nízké výtěžky.

  • extrakce DNA z agarózového gelu do 15 minut
  • optimalizované pufry zaručují čistou DNA
  • bez nutnosti organických extrakcí
  • purifikovaná DNA je vhodná pro veškeré následné aplikace

Souprava E.Z.N.A.® Gel Extraction kit používá technologii centrifugačních kolonek HiBind® pro extrakci fragmentů DNA v délce od 70 bp do 20 kb ze všech typů agarózových gelů s výtěžky až 85 %. Souprava E.Z.N.A.® MicroElute Gel Extraction Kit je určena pro extrakci DNA fragmentů z agarózového gelu s malým elučním objemem 10 až 15 µl.

Q-spin kolonky jsou bez víčka, aby umožnily rychlé zpracování více vzorků. Tyto kolonky poskytují vysoké výtěžky a mohou být použity pro laboratorní postupy zahrnující centrifugaci. V-spin kolonky obsahují připojené víčko a standardní Luer zakončení na spodní straně pro snadné, bezúnikové připojení k vakuovému manifoldu nebo k jehle se zakončením Luer. Tyto kolonky mohou být použity jak pro centrifugaci, tak pro vakuové systémy.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR