Tlačiť

AccuPOL DNA polymeráza

Dodávateľ: VWR Chemicals
VWR®
733-1324EA 97.35 EUR
733-1324 733-1325
AccuPOL DNA polymeráza
Činidla pro nukleové kyseliny End-point PCR Enzymes and Kits
AccuPOL DNA polymeráza je termostabilní enzym vykazující 3´- 5´ exonukleázovou proofreading aktivitu, což umožňuje polymeráze opravovat chyby v začleňování nukleotidů. AccuPOL je doporučována pro aplikace vyžadující extrémně vysokou spolehlivost a nízkou chybovost. PCR fragmenty generované pomocí AccuPol DNA polymerázy jsou též ideální pro klonování PCR produktů s tupými konci (blunt end).

  • volba pro vysoce přesné amplifikace
  • nabízí vyšší přesnost než Taq DNA polymeráza
  • optimální pro klonování PCR produktů s tupými konci (blunt end)
  • pracuje s extrémně vysokou přesností do 3 kb

Optimálních reakčních podmínek je dosaženo použitím standardního pufru 10X Key Buffer obsahujícího 15 mM MgCl2, dodávaného s enzymem. Pro případ specifických reakcí, které vyžadují vyšší koncentraci MgCl2, balení obsahuje i samostatnou zkumavku s 25 mM MgCl2.

EU = jednotky
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR