Tlačiť

Kobalt ≥99.9% (metals basis), pieces

Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí

10454.22EA 108.46 EUR
10454.22 10454.A3 10454.36
Kobalt ≥99.9% (metals basis), pieces
Kobalt
Vzorec: Co
Mw: 58,93 g/mol
Teplota varu: 2870 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1495 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010935
Číslo CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR