Tlačiť

Petrolether, 40 - 60 °C, GPR RECTAPUR®

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

23826.327EA 72.09 EUR
23826.327 23826.360 23826.293 23826.464 23826.550
Petrolether, 40 - 60 °C, GPR RECTAPUR®
Ropný líh
Teplota varu: 40…60 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,645…0.665 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
OSN: 1268
ADR: 3,II
REACH: 01-2119474679-18

Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt

Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)

Otestujte ich a presvedčte sa sami

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Bromine index Max. 1
Distillation range 40 - 60 °C
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Benzene Max. 0.15 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 0.015 %

Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt

Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)

Otestujte ich a presvedčte sa sami

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR