Tlačiť

Dimethylsulfoxid-D6 (99.96% D), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.03562.0005EA 61.9 EUR
1.03562.0005 1.03562.0025 1.03562.0009 1.03562.0010
Dimethylsulfoxid-D6 (99.96% D), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
Mw: 84,09 g/mol
Teplota varu: 189 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 20,2 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002090
Číslo CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR