Tlačiť

Agaróza

Dodávateľ: PanReac AppliChem

A2116.0100EA 253.79 EUR
A2116.0100 A2116.0500
Agaróza
Agaróza
Teplota tavenia: 60…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081294
Číslo CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR