Tlačiť

Polysorbate 80, GPR RECTAPUR®

Dodávateľ: VWR Chemicals

28830.260EA 54.15 EUR
28830.260 28830.460 28830.291 28830.320
Polysorbate 80, GPR RECTAPUR®
Polysorbate 80
Teplota varu: >100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 149 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082107
Číslo CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Identifikace splňuje test
Density (20/4) 1.070 - 1.090
Hydroxyl value 65 - 80
Saponification value 45 - 55
Acid value Max 2 mg KOH/g
Water content Max 3%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR