Tlačiť

Kit purifikační, jednokrokový, ExoCleanUp FAST

Dodávateľ: VWR Life Science
733-2594EA 2676.18 EUR
733-2594 733-2593 733-2592 733-2849
Kit purifikační, jednokrokový, ExoCleanUp FAST
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Reagencie VWR® ExoCleanUp FAST PCR je jednokrokové PCR čisticí činidlo pro optimální výsledky sekvenování, které obsahuje vyváženou kombinaci termolabilní exonukleázy I (HL-ExoI) a rekombinantní alkalické fosfatázy z krevet (rSAP).

  • během 5 minut pročistí PCR produkty
  • nejsou nutné kolonky nebo magnetické kuličky
  • ošetření zlepšuje následné aplikace, jako jsou sekvenování DNA a analýza SNP

Ošetření amplifikovaných PCR produktů tímto činidlem pomáhá odstranit zbytkové primery a jednovláknovou DNA a inaktivuje přebytečné dNTP defosforylací. Po enzymatickém ošetření při teplotě 37 ° C po dobu minimálně 2 minut se toto činidlo úplně inaktivuje zahříváním na teplotu 80 ° C po dobu minimálně 3 minut.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR