Tlačiť

(±)-2-Aminobutan-1-ol 97%

Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí

B24398.AEEA 34.59 EUR
B24398.AE B24398.AP
(±)-2-Aminobutan-1-ol 97%
(±)-2-Aminobutan-1-ol
Vzorec: C₄H₁₁NO
Mw: 89,14 g/mol
Teplota varu: 176…178 °C
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 0,944
Teplota vzplanutia: 89 °C (192 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008095
Číslo CAS: 96-20-8
EINECS: 202-488-2
OSN: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00426

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR