Tlačiť

Bromovodík 47,0 - 49,0% ACS

Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí

36694.AKEA 67.47 EUR
36694.AK 36694.K2 36694.M1
Bromovodík 47,0 - 49,0% ACS
Bromovodík
Vzorec: HBr
Mw: 80,91 g/mol
Hustota: 1,490
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011323
Číslo CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
OSN: 1788
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR