Tlačiť

Kyselina chlorovodíková 37%, SPECTRONORM for atomic absorption spectroscopy

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

141577UEA 70.82 EUR
141577U
Kyselina chlorovodíková 37%, SPECTRONORM for atomic absorption spectroscopy
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Teplota varu: 110 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.005 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR