Tlačiť

Hydroxid sodný 4 mol/l (4 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution low in carbonate

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

191373MEA 60.15 EUR
191373M 191376P
Hydroxid sodný 4 mol/l (4 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution low in carbonate
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40 g/mol
Teplota varu: 109 °C (1013 hPa)
Hustota: <1,11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,II

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
CO₃ (as Na₂CO₃) Max. 0.2 %
NIST traceable Confirmed

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR