Tlačiť

Kyselina šťavelová dihydrát 99+%, Extra Pure

Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí

ACRO129601000EA 30.7 EUR
ACRO129601000 ACRO129600010 ACRO129600050
Kyselina šťavelová dihydrát 99+%, Extra Pure
Kyselina šťavelová dihydrát
Vzorec: HO₂CCO₂H·2H₂O
Mw: 126,07 g/mol
Teplota tavenia: 98…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149102
Číslo CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 12,07043
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/16/2297216.jpg

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR