Tlačiť

Kyselina šťavelová dihydrát ≥98%

Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí

A13866.0BEA 79.46 EUR
A13866.0B A13866.0I A13866.30
Kyselina šťavelová dihydrát ≥98%
Kyselina šťavelová dihydrát
Vzorec: HO₂CCO₂H·2H₂O
Mw: 126,07 g/mol
Teplota varu: 149…160 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 101…105 °C
Hustota: 1,65
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149102
Číslo CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
OSN: 3261
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/16/2297216.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR