Tlačiť

Kyselina šťavelová dihydrát ≥99%, GPR RECTAPUR®

Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování

20558.365EA 324.28 EUR
20558.365 20558.410 20558.460 20558.296
Kyselina šťavelová dihydrát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Kyselina šťavelová dihydrát
Vzorec: HO₂CCO₂H·2H₂O
Mw: 126,07 g/mol
Teplota varu: 149…160 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 101 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149102
Číslo CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
OSN: 3261
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 12,07043
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/16/2297216.jpg

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR