Tlačiť

Síran hořečnatý heptahydrát, Electran for molecular biology

Dodávateľ: VWR Chemicals

437044KEA 0 EUR
437044K
Síran hořečnatý heptahydrát, Electran for molecular biology
Síran hořečnatý heptahydrát
Vzorec: MgSO₄·7H₂O
Mw: 246,48 g/mol
Teplota tavenia: 1124 °C
Hustota: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149785
Číslo CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR