Tlačiť

Bronopol ≥98%

Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonymá: 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol

A11639.22EA 160.54 EUR
A11639.22 A11639.36 A11639.PG
Bronopol ≥98%
Bronopol
Vzorec: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Mw: 199,99 g/mol
Teplota varu: 388 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼122…132 °C
Hustota: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007390
Číslo CAS: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
OSN: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01432

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR