Tlačiť

Acetonitril, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., USP, ACS, super gradient grade suitable for UPLC/UHPLC instruments

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí


Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

83639.360EA 483.84 EUR
83639.360 83639.928 83639.290 83639.500 83639.911 83639.914 83639.320 83639.400 83639.910
Acetonitril, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., USP, ACS, super gradient grade suitable for UPLC/UHPLC instruments
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
Mw: 41,05 g/mol
Teplota varu: 81,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –45,7 °C
Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 5 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001878
Číslo CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
OSN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg

Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt

Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)

Otestujte ich a presvedčte sa sami

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Obsah Min. 99,95 %
Roztok (100 g/l) Neutrální
Kyselost Max. 0,0008 meq/g
Zásaditost Max. 0,0006 meq/g
Bod varu 80- 82 °C
Zabarvení Max. 10 APHA
Hustota (20/4) 0,781 - 0,784
Hustota (20/20) 0,782 - 0,785
n 20/D 1,343 - 1,345
Odparek Max. 2 ppm
Voda Max. 30 ppm
Absorbance( 190 nm) Max. 1
Absorbance( 195 nm) Max. 0,1
Absorbance( 200 nm) Max. 0,02
Absorbance( 210 nm) Max. 0,02
Absorbance( 220 nm) Max. 0,01
Absorbance( 230 nm) Max. 0,01
Absorbance( 240 nm) Max. 0,005
Absorbance( 250 nm) Max. 0,005
Absorbance( 240 -420 nm) Max. 0,005
Transmitance (190 nm) Min. 10 %
Transmitance (195 nm) Min. 80 %
Transmitance (200 nm) Min. 95 %
Transmitance (210 nm) Min. 96 %
Transmitance (220 nm) Min. 97 %
Transmittance (230 nm) Min. 98 %
Transmitance (240 nm) Min. 99 %
Transmitance (250 nm) Min. 99 %
Transmitance (240-420 nm) Min. 99 %
Fluorescence (jako chinin ; 254 nm) Max. 1 ppb
Gradient grade ( 210 nm) Max. 3 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
Vyhovuje požadavkům ACS Splňuje
Vyhovuje požadavkům ACS (HPLC/UV) Splňuje
Vyhovuje požadavkům Reag. Ph.Eur. Splňuje
Vyhovuje požadavkům Reag. USP-NF Splňuje

Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt

Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)

Otestujte ich a presvedčte sa sami

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR