Tlačiť

Močovina ≥98%, white powder for molecular biology

Dodávateľ: MP Biomedicals

ICNA0219485794EA 378.39 EUR
ICNA0219485794 ICNA0219485791
Močovina ≥98%, white powder for molecular biology
Močovina
Vzorec: NH₂CONH₂
Mw: 60,06 g/mol
Teplota varu: 197 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 132,7 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008022
Číslo CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 12,10005
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Identity Test Passes
Purity 98%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 130 - 140°C
OD260 nm (7 M aq soln) 0.2
OD280 (7M aq soln) 0.2
pH (7 M aq soln) 7.5 - 9.5
Pb 2 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR