Tlačiť

Kyselina valerová, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ300

SIALW310107-25KG-KEA 0 EUR
SIALW310107-25KG-K SIALW310107-1KG-K SIALW310107-10KG-K SIALW310107-5KG-K
Kyselina valerová, Sigma-Aldrich®
Kyselina valerová
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Mw: 102,13 g/mol
Teplota varu: 186 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –32 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004413
Číslo CAS: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
OSN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10042

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR