Tlačiť

Butylamin, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ300

SIALW313009-1KG-KEA 0 EUR
SIALW313009-1KG-K SIALW313009-20KG-K SIALW313009-4KG-K
Butylamin, Sigma-Aldrich®
Butylamin
Vzorec: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
Mw: 73,14 g/mol
Teplota varu: 77 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 0,741 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011690
Číslo CAS: 109-73-9
EINECS: 203-699-2
OSN: 1125
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01578

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR