Tlačiť

2-Butoxyethanol ≥99%, TECHNICAL

Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování

22122.363EA 73.85 EUR
22122.363
2-Butoxyethanol ≥99%, TECHNICAL
2-Butoxyethanol
Vzorec: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Mw: 118,18 g/mol
Teplota varu: 171 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002884
Číslo CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119475108-36
Merck Index: 13,01558
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/93/2297793.jpg

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay Min. 99 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR