Tlačiť

2-Etoxyethanol ≥99%, TECHNICAL

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

24043.294EA 19.88 EUR
24043.294
2-Etoxyethanol ≥99%, TECHNICAL
2-Etoxyethanol
Vzorec: C₂H₅OCH₂CH₂OH
Mw: 90,12 g/mol
Teplota varu: 135 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 40 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002869
Číslo CAS: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
OSN: 1171
ADR: 3,III
REACH: 01-2119560582-38
Merck Index: 13,03786
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/02/2299302.jpg

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay Min. 99 %
Refractive index (20°C) 1.405 - 1.407

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR