Tlačiť

Clelandovo činidlo

Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování

R0862EA 225.56 EUR
R0862
Clelandovo činidlo
Clelandovo činidlo
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
Mw: 154,25 g/mol
Teplota varu: ∼125 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 42…44 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004877
Číslo CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/19/2299819.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR