Tlačiť

1-methyl-2-pyrolidon ≥99.5%, GPR RECTAPUR®

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

26211.550EA 0 EUR
26211.550 26211.298 26211.425
1-methyl-2-pyrolidon ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
1-methyl-2-pyrolidon
Vzorec: C₅H₉NO
Mw: 99,13 g/mol
Teplota varu: 202 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –24 °C
Hustota: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003193
Číslo CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
REACH: 01-2119472430-46
Merck Index: 12,06197
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/54/2298854.jpg

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.003 meq/g
Water Max. 0.1 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR