Tlačiť

Vanilin, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ300

SIALW310700-10KG-KEA 0 EUR
SIALW310700-10KG-K SIALW310700-25KG-K SIALW310700-1KG-K
Vanilin, Sigma-Aldrich®
Vanilin
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152,15 g/mol
Teplota varu: 285 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼82 °C
Hustota: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006942
Číslo CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 12,10069
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/05/746905.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR